Slåensø

Gul rute

Foto: Per Fløng

Den 12 meter dybe klarvandede Slåensø får sit vand fra kilder i de omgivende, stejle bakker. Fra udsigtspunktet Kongestolen er der flot udsyn over Slåensø. Søen er opdæmmet ved Millingbæk, hvor der bl.a. tidligere lå en vandmølle. Slåensø har en rig flora af vandplanter, især arter af vandaks, bukkeblad, åkander, og den kødædende blærerod.

Se kort over ruten

Parkering og rutens start:

P-plads P12 ved Svejbækvej.  

Længde: 7 km
Naturtyper: Naturskov og sø
Faciliteter: Udsigtspunkter og handicapvenligt toilet
Offentlig transport: Bus linje 4 kører fra Silkeborg til Virklund. Herfra 5 km gang.
Se naturguiden for området MANGLER LINK
Se turfolderen for området MANGLER LINK