Søheden skov

Rød rute

Foto: Lars Gundersen
Søheden Skov udgør et sandt eventyr af varieret, kuperet natur af skov og åbne arealer midt i den Jyske Ås i Vendsyssel.
En del af ruten følger Hærvejsruten og giver mulighed for at opleve et væld af både fugle, pattedyr og planter. Om sommeren er her desuden mulighed for at opleve Brunlig Perlemorsommerfugl og Lille Ildfugl. 
Turens højdepunkt: Find Troldestræet nær naturskolen som står "på stylter" fordi jorden er eroderet væk rundt om rødderne og lad børnene kravle under træet igennem rodnettet.

Parkering og rutens start:

Ved Lunken Naturskole på Håndsbækvej

Længde: 3.5 km
Naturtype: Skov
Faciliteter: Naturinfoskilte om naturen langs ruten, toiletter, bålpladser, naturlegepladser og shelters. 
Se naturguiden for området MANGLER LINK
Se turfolderen for området MANGLER LINK