Brænde og sankekort

Der er flere muligheder for at købe brænde fra statsskovene.

Naturstyrelsens Netbutik sælger brænde, som du selv henter i skoven. Du kan også købe et sankekort og samle træ i skoven, eller du kan fælde træet selv.