Nordlangeland

På Nordlangeland er det især de store, gamle løvskove, som er værd at opleve. En anden attraktion er den urørte skov i Vestre Stigtehave, ud mod kysten mellem Fyn og Langeland.

Areal: 426 ha.

Bevoksning: Løvskove med store, gamle bøgetræer. Spredte bevoksninger med ahorn, ask og eg. Våde områder med vandhuller og moser med ask og rødel. I Bræmlevænge ligger skovengen Vøjremosen.

Dyreliv: I skovene er der rådyr og dådyr. De våde områder er levested for insekter fx guldsmede og myg, og for padder fx brune frøer og lille vandsalamander. På døde træstammer vokser fx tøndersvamp og østershat. Billelarver lever af det døde ved, og er selv føde for stor flagspætte og spætmejse. Der er mange flagermusarter, og i skovene yngler det sorte egern.

Se også den digitale naturguide til NordlangelandUdgivet af Naturstyrelsen 2016. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder