Rødme Svinehaver

Turfolder nr. 148

Svinehaverne er en del af Egebjerg Bakker og er et af Fyns bedst bevarede og flotteste overdrev.

Området er meget kuperet og store sten samt gul engmyreturer vidner om, at det har været uopdyrket siden sidste istid. Området blev fredet i 1939 og er sikret mod bl.a. gødskning.Udgivet af Naturstyrelsen 2021. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs publikation