Vigelsø

Turfolder nr. 95

Vigelsø og størstedelen af Odense Fjord er så vigtig for ynglende og rastende vandfugle, at området er udpeget som et EF-fuglebeskyttelsesområde. Det indebærer at staten og andre ejere skal passe særligt på området og gerne forbedre fuglenes levevilkår.Udgivet af Naturstyrelsen, 2020. Må citeres mod kildeangivelse. 

Hent folder

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor. Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på Dansk Skovforenings hjemmeside