Livø

Turfolder nr. 56

Naturperlen Livø er placeret i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. Hele Livø, med undtagelse af den lille by, har været fredet siden 1977 for at bevare landskab og natur. På Livø finder du næsten alle danske naturtyper, heriblandt flade strandenge, tørre overdrev, stejle skrænter og udskridende kratbevoksede skråninger. Af dyr er det særligt dådyr og sæler, som øen er mest kendt for.

Hent folder

Udgivet af Naturstyrelsen 2024. Må citeres mod kildeangivelse.

Læs mere om Livø på den digitale naturguide