Jægersborg Dyrehave og Hegn

Turfolder nr. 134

Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn er landets mest besøgt naturområde. Dyrehaven er kendt for sine ældgamle enkeltstående egetræer og hvidtjørne. I Jægersborg Hegn findes højskov af bøg, eg, ask, birk og lidt gran.

Se også hele den digitale guide til Jægersborg Hegn eller Jægersborg Dyrehave

Klik her for at hente folder

Download the guide to Jægersborg Deer Park and Forest in English

Download the guide to the par force hunting landscape in English

Hent folder om parforcejagtlandskabet på dansk


Udgivet af Naturstyrelsen 2024. Må citeres mod kildeangivelse.