Kongelunden

Turfolder nr. 13

Kongelunden udvides både mod nord og syd. Den igangværende skovrejsning skal gøre Konge- lunden tre gange så stor som oprindelig (se oversigtkortet på bagsiden af folderen). Det er et resultat af en folketingsbeslutning fra 1989 om, at Danmarks skov- areal skal fordobles i løbet af 100 år. Formålet med udvidelsen af Kongelunden er først og fremmest at skabe mere skov til glæde for befolkningen i København og på Amager.

Se også den digitale guide til kongelundenUdgivet af Naturstyrelsen, 2012. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer.

Hent turfolder for Kongelunden

Ture i private skove

Dansk Skovforening udgiver foldere med vandreture i skove, som ejes af private, kommuner og stiftelser. I private skove må du færdes på veje og stier fra kl. 6 til solnedgang. Husk, at hunde altid skal føres i snor. Folderne med ture i private skove er udgivet med støtte fra Naturstyrelsen. Find dem på Dansk Skovforenings hjemmeside