Harboøre Tange

Harboøre Tange er den sydligste af to sandtanger, der udgør en ca. 10 kilometer lang grænse mellem den vestlige del af Limfjorden, Nissum Bredning, og Vesterhavet. På den nordligste tip af Harboøre Tange ligger fiskeribyen Thyborøn og syd for tangen ligger byen Harboøre. Området, der blev fredet i 1984, har en rig natur og regnes for et af de vigtigste områder for engfugle i Danmark.

Areal: 1100 hektar med lagunesøer, strandeng og krat.

Beplantning: Havtorn, marehalm, tagrør, strandkogleaks, firkløft, gåsepotentil, strandasters, smalbladet kæruld og forskellige arter af orkidéer eller gøgeurt, bl.a. den sjældne og fredede purpurgøgeurt.

Dyreliv: Fuglelivet er noget ganske særligt på Harboøre Tange. De mange forskellige fugle tæller bl.a. brushane, hjejle, vibe, dobbeltbekkasin, lille og stor kobbersneppe, storspove og klyde. Du kan også være heldig at se en strandtudse, ligesom det tidligere så truede pattedyr, odderen, kan findes i området.

Se også den digitale guide til Harboøre TangeUdgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder