Hov Vig

Turfolder nr. 123

Hov Vig er et fugle- og vildtreservat med vidtstrakte vådområder og et spændende fugleliv. Naturområdet strækker sig ind på Nakke-halvøen, hvor du kan opleve et flere hun - drede år gammelt overdrev med græssende køer, heste og får og en enebærhede. Du kan også gå en tur i en helt ung skov plantet i 1994.

Areal: 334 hektar fordelt på 201 ha vådområder med rørskov, 64 ha overdrev og 69 ha ung skov.

Se den digitale guide til Hov VigUdgivet af Naturstyrelsen 2016. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder