Helgenæs

Turfolder nr. 96

Helgenæs ligger som lillebror syd for storebror Mols Bjerge. På nær Ryes Skanser, hvor den europæiske historie kom på kortvarigt besøg, er de kulturhistoriske seværdigheder små og anonyme, men Helgenæs rummer til gengæld en række åbne dramatiske kystlandskaber.

Folderen indeholder tekst på engelsk og tysk. Grundet kortets størrelse hentes tekst og kort separat.

Hent kort over Helgenæs her

Hent tekst om Helgenæs her

Se også den digitale guide til Helgenæs


Udgivet af Naturstyrelsen 2018, revideret 2021. Må citeres mod kildeangivelse.