Frøslev Plantage

Turfolder nr. 8

Frøslev Plantage, tæt ved den dansk-tyske grænse, rummer et sjældent landskab med tæt nåleskov, hedestrækninger og såkaldte klimper - klitter med vandhuller på toppen. I et hjørne af det store naturområde ligger Frøslevlejren, hvor tyskerne internerede danske modstandsfolk i 1944-45.

Beplantning: Rødgran, skov- og bjergfyr med stigende indplantning af løvtræ. Hist og her oprindeligt egekrat. Hårdføre urter som bjergrørhvene, lyng og revling, flere slags mos samt rensdyrlav.

Dyreliv: Råvildt, dåvildt og kronvildt. Vildkanin, hugorm og markfirben. Sortspætte og sortstrubet bynkefugl. Trane i Frøslev Mose.

Læs eller download folderen her:

Frøslev Plantage

Læs mere i den digitale naturguide til Frøslev Plantage


 

Udgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Die Pflanzung Frøslev Plantage