Gråstenskovene

Turfolder nr. 90

Gråstenskovene dækker et areal på ca. 700 hektar og er udpeget til national seværdighed og Natura 2000-område. Skovene byder, med et meget varieret plante- og dyreliv, oldtidsminder, rislende bække, moser og dejlige søer, på mange naturoplevelser.

Se den digitale guide til Gråstenskovene

 


 

Udgivet af Naturstyrelsen 2023. Må citeres mod korrekt kildeangivelse.

Hent folder