Sønderskoven på Als

Turfolder nr. 23

Indtil 1559 tilhørte Sønderskoven Kronen. I årene 1559-1852 var ejeren først enkedronning Dorothea (enke efter Christian III, der døde i 1559), så sønnen Hertug Hans på Sønderborg Slot. Derefter tilhørte den hertug- slægten på Augustenborg Slot. I 1852 overtog staten skoven, som kom i tysk besiddelse efter krigen i 1864. Siden genforeningen i 1920 har skoven været statsskov.

Folderen præsenterer de forskellige seværdigheder i skoven, der på kortet er nummererede.

Se hele Naturguiden her

Vandretursfolder Sønderskoven på Als (pdf 792kb)

Udgivet af Naturstyrelsen, 2017. Må citeres mod kildeangivelse.