Agger Tange og Flade Sø

Turfolder nr. 131

Agger Tange er den allersydligste spids af Nationalpark Thy og indgangen hertil. Landskabet på tangen adskiller sig med laguner og strandenge fra naturtyperne i resten at nationalparken. Agger Tange er kendt for de mange fugle, der yngler og raster her.

Areal: Agger Tange er 10 km lang og 1,5 km bred. Flade Sø, lige nord for Agger, er ca. 5 km2 stor.

Bevoksning: Rørskove, sandhjælme, havtorn og den trængte klitrose, der kæmper mod den dominerende og invasive hybenrose.

Dyreliv: Der findes en række sjældne yngle- og trækfugle bl.a. dværgterne, brushane, mosehornugle og stor kobbersneppe. På hedearealerne findes også klitperlemorsommerfugl.

Se også den digitale guide til Agger Tange og Flade SøUdgivet af Naturstyrelsen 2016. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder