Bulbjerg

Turfolder nr. 122

Bulbjerg, der også kaldes Vestjyllands Skulder, har en historie, der går mere end 60 millioner år tilbage og en natur, der er storslået som få steder i Danmark.

Beplantning: Nåletræer og klithede med lyng og revling og andre hedeplanter dominerer.

Dyreliv: Fugleliv ved kysten og rådyr og kronvildt i klitplantagerne.

Se også den digitale guide til Bulbjerg 

Hent tekst om Bulbjerg

Hent kort over BulbjergUdgivet af Naturstyrelsen 2018, revideret 2020. Må citeres mod kildeangivelse.