Klitplantagerne i Sydthy

Turfolder nr. 42

Klitplantagerne i Sydthy er en fælles betegnelse for Lodbjerg Klitplantage og Hvidbjerg Klitplantage. Der er stor forskel på de to plantager, der blev anlagt i de sene 1800-år og 50 år frem for at dæmpe sandflugten. Mens Hvidbjerg blev intensivt tilplantet i 1892, valgte man i den 30 år yngre Lodbjerg ikke at tilplante mindre naturarealer. Plantagen har derfor mange smukke heder og sletter med lysåben natur.

Læs eller download folder og kort:

Klitplantagerne i Sydthy - tekst

Klitplantagerne i Sydthy - kort

Se også den digitale guide til Klitplantagerne i Sydthy


Udgivet af Naturstyrelsen 2021. Må citeres mod kildeangivelse.