Klitplantagerne ved Vandet Sø

Turfolder nr. 34

Klitplantagerne er grundlagt i årene fra 1883 og frem til århundredeskiftet. De er senere udvidet ved yderligere jordkøb i perioden 1930-50. Nystrup og Vilsbøl Plantager har begge en vestlig del beliggende på hævet stenalderhavbund. Her er væksten generelt ringe. Ellers gælder det for alle plantagerne, at der under flyvesandet er istidsaflejringer af fedt, kalkholdigt moræneler.

Grundet kortets størrelse downloades tekst og kort separat: 

Hent teksten her

Hent kortet her

Se hele den digitale guide til Klitplantagerne ved Vandet SøUdgivet af Naturstyrelsen, 2020. Må citeres mod kildeangivelse.