Skagen Klitplantage

Turfolder nr. 35

Skagen Klitplantage blev anlagt i 1888 som et værn mod den sandflugt, der plagede området. Den var også en slags byttehandel mellem Skagens fiskere og Rigsdagen. Rigsdagen lovede
nemlig at efterkomme fiskernes ønske om en ny god landevej til Skagen, hvis skagboerne stillede jorden til rådighed til anlæg af plantagen. Skagen Klitplantage består mest
af bjergfyr, skovfyr og bævreasp og er hjemsted for et væld af arter af ynglefugle. Plantagen er et af landets fineste steder for at spotte trækfugle.

Det samlede areal dækker 1.475 hektar.

Se den digitale guide til Skagen KlitplantageUdgivet af Naturstyrelsen 2023. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder