Tvorup Klitplantage

Turfolder nr. 116

Plantagen er den ældste klitplantage i Thy. Størstedelen af arealet er tilplantet i sidste halvdel af 1800-tallet, men det er muligt at finde træer som er næsten 200 år gamle. Plantagen omgives mod vest af havet, mod øst af landbrugsområder, blandt andet den udtørrede Sjørring Sø, samt mod nord og syd af de store fredede hedeområder, Vangså Klithede og Ålvand Klithede.

Grundet kortets størrelse hentes tekst og kort hver for sig.

Hent kort over Tvorup Klitplantage her.

Hent tekst om Tvorup Klitplantage her.

Se hele den digitale guide til Tvorup Klitplantage

Udgivet af Naturstyrelsen, 2021. Må citeres mod kildeangivelse.