Engelsholm Skov

Turfolder nr. 37

Engelsholm Skov har det hele. Flot bøgeskov. Åbne arealer med eng og hede. En umanerlig flot placering ved Engelsholm Sø. Og så er her endda et slot med fire hjørnetårne med løgformede kupler og spor efter en nydelig barokhave.

Areal: 151 hektar (ca. 1,5 km²). Heraf udgør søen 44 ha.

Beplantning: Bøg, avnbøg, eg, hasselbuske, cypresser, douglasgran m.m. Også åbne områder med hede og eng.

Dyreliv: Egern, rådyr, stor flagspætte. Omkring søen andefugle, isfugle, fiskeørne, knopsvaner, toppet lappedykkere m.fl.

Se også den digitale guide til Engelsholm SkovUdgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder