Gyttegård Plantage

Turfolder nr. 64

Gyttegård Plantage er under forvandling. Hede genskabes, hvor der før var plantet skov. Oplev også Grene Sande med åbne klitter og flyvesand.

Areal: 493 hektar (ca. 5 km²).

Beplantning: Rødgran, bjergfyr og voksende blandet skov med åbne lyngheder, klitter, moser og søer.

Dyreliv: Krondyr, rådyr, ræve, hugorme. Traner, natravne, sanglærker, fiskeørne m.fl.

Se også den digitale guide til Gyttegård PlantageUdgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder