Staksrode Skov

Turfolder nr. 15

Staksrode skov har en af de mest dramatiske kyststrækninger i Østjylland. Det skyldes den særligt finkornede Lillebælts-ler - en plastisk ler - som ved store regnskyl og tøbrud suger vandet til sig og pludselig glider ned mod stranden med kæmpetræer på ryggen. Det har skabt terrasseformede plateauer, hvor der vokser sjældne og smukke orkidéer i skovbunden. Gemt blandt skovens løv- og nåletræer er ruinen af en lille middelalderborg. Oplev også mange fossiler på stranden og marsvin langs kysten.

Areal: 218 hektar (godt 2 km²).

Beplantning: Blandet løvskov med bøg, eg, ær, ask og buskarter som kvalkved, tjørn, pil, druehyld, benved, slåen og rød kornel. En del nåleskov plantet 1961-87 og urørt naturskov. Skoven er kendt for sine sjældne orkidéer. Der er bl.a. stor gøgeurt, rederod, langsporet gøgelilje, skovgøgelilje og ægbladet fliglæbe. Alle orkidéer er strengt fredede.

Dyreliv: Rådyr, grævlinger og ræve. Stor flagspætte, grønspætte, ugler m.fl.

Se også den digitale guide til Staksrode SkovUdgivet af Naturstyrelsen 2015. Må citeres mod kildeangivelse.

Hent folder