Lynggårdsskoven

Lynggårdsskoven, også kaldet Pedersker Skov, er Bornholms yngste statsskov. Den byder på mange muligheder for at dyrke friluftlivet og bruges flittigt af indbyggerne i Pedersker og omegn. Navnet Lynggårdsskoven knytter sig til en gård, som lå der, hvor skoven blev plantet - men som i dag er revet ned.

Den sydlige ende af Lynggårdsskoven med Pedersker i baggrunden.

Find vej

Parkering

Der findes en parkeringsplads på Ølenevej, og der er adgang til skoven bag brugsen i Pedersker.

Se p-plads på Google Maps

Offentlig transport:

Kommer du med offentlig transport kan du tage bus til Pedersker.

Se ruter og køreplaner på www.bat.dk.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Oplevelser ved Lynggårdsskoven

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Velkommen til Lynggårdsskoven

Skovens træer er relativt unge, og er en blanding af løv- og nåleskov. De første træer blev plantet i 1994. Skoven blev plantet på land­brugsjord, som Naturstyrelsen købte til formålet. Den nyplantede skov beskytter det grundvand, som udvindes til drikkevand på Smålyngs­værket og fungerer samtidig som rekreativt område for Pedersker og omegn.

Skoven forvaltes som produktionsskov med hugst af træ til energi og tømmer, men der tages hensyn til dyr og planter ved at drive såkaldt naturnær skovdrift, så skoven på længere sigt vil blive "vildere" og mere vari­eret.

Nær bålhytte og shelters står en småbladet lind, som er plantet til minde om skoleinspektør Heinz Hansen (1943-2000), som stiftede Pedersker Lokalforening.

Småbladet lind er en hjemmehørende træart, som findes mange steder i de danske skove.

2. Vandreruter

I Lynggårdsskoven er der anlagt en ca. 1,5 km markeret rute, som fører rundt i den sydlige del af skoven. Ruten er markeret med røde piktogrammer på pæle og med røde cirkler malet på træer. Underlaget er godt og jævnt og kan gås af de fleste.

Desuden er der en hjertesti på ca. 3 km. Den forløber på fladt underlag, men nogle strækninger er lidt ujævne og kan blive mudrede i våde perioder.

Du kan starte på ruterne ved skovens primære parkeringsplads eller bag brugsen i Pedersker.

3. Friluftsliv

I skoven er der gode muligheder for friluftsliv, både på skovens mange stier og skovveje, og takket være skovens gode faciliteter. Her findes en del skovveje og sti­er, en markeret rute på 1,5 km, en hjertesti på 3 km samt en bål­hytte.

Takket være Pedersker Lokalforening og Sydbornholms Privatskole har skoven også petanquebane, et toilet og en shelter­plads med tre shelters, som kan bookes via udinaturen.dk. Der er vandpost med drikkevand nær bålhytte og shelters.

4. Skovens vandhuller

Der er flere vandhuller rundt omkring i skoven. På kortet er tre af dem markeret. Her kan du se dyr som frøer, salamandre og guldsmede og andre vandlevende insekter. Vandhullerne kan være udtørrede i meget tørre perioder.

5. Åbne arealer

I den nordlige del af skoven finder du flere forskellige åbne arealer med spredte træer. Her er ikke mange stier eller skovspor, men du kan også gå på opdagelse på egen hånd. I statens skove må du færdes til fods udenfor stierne hele døgnet.