Ridning

Der er mange muligheder for at opleve naturen fra hesteryg i statens skove og naturområder.

Find en rute på udinaturen.dk - eller rid frit i naturen efter nedenstående regler. 

Ridning i Naturstyrelsens skove er som hovedregel gratis.

Du skal dog have tilladelse til konkurrenceridning og ridestævner, erhvervsmæssig lystkørsel, arbejdskørsel med hestekøretøjer, kørsel med travheste mv. samt al kørsel og træning af og med heste.

Du må ride på asfalterede veje, stenlagte veje og grusveje, der er mere end 2,5 meter brede. Det betyder, at du må ride på rigtig mange af skovvejene i statens skove. Du må normalt ride i skridt, trav og tølt.

Du må også ride på andre veje, hvor det ifølge skilte og piktogrammer er markeret som tilladt - f.eks. på de mange rideruter anlagt i statens naturområder.

Rid i højre side af vejen og gerne i rabatten, så grusvejene bevarer en plan overflade til glæde for blandt andre cyklister og gående. 

Du må også ride i skovbunden – dog ikke i områder med nye planter og unge træer.

Du må ikke ride på gravhøje og andre fortidsminder eller skovens marker, indhegnede bevoksninger mv.

Læs mere om reglerne for ridning i naturen 

Rideruter