Året rundt på Helnæs

Vinter

De forblæste Bobakker byder på en kold næse og røde ører, så husk varme drikke, huer og vanter.

Til gengæld er her næsten ingen mennesker og meget højt til loftet. Her er du langt fra byens larm, og er det rigtig koldt, kan du studere isen, der arbejder i Lillebælt.

På Helnæs Made kan du være heldig at se mosehornuglen, som er aktiv om dagen. Den flyver lavt over landskabet på jagt efter mus. Du har også mulighed for at se fx Blå Kærhøg og Fjeldvåge på Helnæs. Grågæssene er tit talrige på Helnæs og nogle gange er der besøg af Blisgæs.

Forår

Pilebuskens gæslinger varsler forårets komme.

Marts

I marts kan du begynde at høre lærken og engpiberen på Helnæs Made. Lærken hænger som et punkt på himlen og dens triller høres viden om. Engpiberen flyver højt op, breder vingerne ud og svæver som en faldskærm ned mod jorden. På vejen ned synger den sin sang.

Sidst på måneden blomstrer slåen og mirabel. Buskene, der har stået sorte hele vinteren lyser nu op med masser af kridhvide blomster.

Det er også sidst i marts, at viberne slår volter over engene og med høje skrig forsøger de at få fredsforstyrrere til at forføje sig.

April

Hele området grønnes, og fuglene går i gang med deres yngleaktiviteter. Tag en kikkert med, hvis du vil betragte fuglene, for i perioden fra 1. april til 15. juli skal man holde sig på afstand af de ynglende fugle.

Både ved Bobakkerne og på Helnæs Made kan du være heldig at se Klyden: den sort-hvide vadefugl, med det sorte, opadbøjede næb

På Maden yngler Viber, Strandskader, Rødben og Bekkasiner. Disse fugles karakteristiske skrig og flugt er for mange ét med erindringen om en tur på engen.

Strandtudser og grønne frøer yngler også i vandhullerne på Maden.

Maj - juni

Maj-Gøgeurt blomstrer og maler store dele af Helnæs Made i en fantastisk lyserød. På overdrevene blomstrer hvidtjørnen og spreder duft af sommer.

Sommer

Juni-juli og august

Bobakkerne er fulde af blomster. Her kan du for eksempel se Bakketidsel og en myriade af insekter, endog sjældne biller og smukke sommerfugle. De første grågæs er færdige med at yngle og de finder nu føde på Maden.

September

Der begynder at være mange rastende trækfugle på Maden: Ænder, gæs og vadefugle

Efterår

Nu er det tid til at se rastende gæs og fugletræk mod syd. Fra fyret er der gode muligheder for at se trækkende fugle. Husk kikkerten. På Helnæs Made er der et fantastisk liv af grågæs. Mange af de lokale på Helnæs er passionerede jægere, og når efteråret ankommer, går jagten ind på gæs, ænder og rådyr.