Oplevelser på Vigelsø

Hent pdf-kort over seværdigheder på Vigelsø

1. Odense Fjord

Vigelsø er en oase af natur midt i den travle Odense Fjord. Kun en kort sejltur fra havnen i Klintebjerg ligger øen med skov og strandenge, som naturen har fået tilbage efter mange års menneskelig udnyttelse. Her er hverken veje eller biler, og tiden synes at stå stille.

Gå nordøen rundt

På en tur ad den afmærkede rute på den nordlige del af Vigelsø kan du opleve øens afvekslende landskaber, fjorden og landet omkring den.

Kig til industriparken på Lindøværftet

Fra Vigelsøs nordspids er der kig til det tidligere Lindøværft. Her er der fortsat aktivitet, selv om den sidste nybygning forlod værftet i 2012. I dag fungerer det store område ved fjorden som industripark især for virksomheder inden for offshore-industrien.

Odden ved nordspidsen beskytter sejlrenden

Den lange odde ved nordspidsen af Vigelsø er kunstig. Den blev anlagt i 1921 for at beskytte sejlrenden til Odense mod tilsanding. Sejlrenden til Odense løber mellem Klintebjerg og Vigelsø og blev anlagt i 1903. Skalø vest for Vigelsø er skabt af det materiale, der blev gravet op.

Læs mere om Lindøværftet på kulturarv.dk

2. Strandengene

Hele den sydlige del af Vigelsø er en del af Odense Fjord Vildtreservat og tilhører fuglene. Her er der skabt strandenge i det område, som blev inddæmmet i 1873, og her er et rigt fugleliv. Der er ikke adgang til selve reservatet, men fra fugletårnet kan du se ud over hele området. Husk kikkert!

Strandengene skylles over af fjorden

Der findes en stor, lavvandet sø på sydøen. Vandet kommer fra Odense Fjord og strømmer ved højvande ind gennem saltvandsindtaget vest for fugletårnet. Ved lavvande strømmer vand ud af søen ved udløbet ved Store Ægholm. Søens vanddybde følges nøje for at give fuglene de bedste betingelser for at søge føde.

Planterne er tilpasset til saltvand

Strandengens planter er specialister, der tåler saltvand og jævnlige oversvømmelser. Strandengene afgræsses af kreaturer, som holder plantedækket kort. Vade- og svømmefugle foretrækker det åbne landskab, og uden græsning ville det inddæmmede område hurtigt forvandles til tæt rørskov.

Fugle søger læ i Gåsebadet

Fra fugleskjulet ved Gåsebadet har du et godt overblik over det lavvandede fjordområde, som ligger i læ øst for Vigelsø. Mange fugle samles her, især når vinden er i vest.

3. Skoven

I skoven på nordøen er der en stemning af urskov. Men faktisk er træerne ret unge. De ældste partier med eg og lind er plantet i 1991 som et af de første skridt til at genoprette naturen på Vigelsø. Før var her dyrkede marker. Mange af skovens træer og buske er gamle, danske arter Foruden eg og lind er her plantet bøg og rødel og buske som slåen, benved og kvalkved. Det er oprindelige danske arter.

Markukrudt vokser i skovbunden

Bag Naturskolen er et stykke vild skov med el, poppel og bøg. Men de traditionelle skovbundsplanter mangler. Til gengæld er her nælder, skvalderkål og hundegræs – alle planter, der hører til i det dyrkede landskab. De vidner om Vigelsøs fortid som landbrugsejendom.

Oplev naturens kredsløb i dødekassen

I skoven nær Naturskolen findes også "dødekassen". Heri lægges større døde dyr, som naturvejlederen finder. Et kig i kassen giver et indblik i, hvordan naturens kredsløb fungerer.

4. Molen ved fodermesterhuset

De fleste besøgende på Vigelsø ankommer med båden fra Klintebjerg Havn og lægger til ved molen. Bygningen for enden af den er Vigelsøs gamle fodermesterhus. I dag fungerer huset som informationscenter. Her kan du kan se en udstilling om naturen, historien og genopretningen på Vigelsø. I bygningen findes desuden toilet.

Se på skibe fra molen

Molen er også et godt sted at holde øje med trafikken på fjorden. Sejlrenden benyttes af store skibe på vej til og fra havnen i Odense, mens lystbåde af mange slags krydser rundt på fjorden.

5. Stige Ø og Sortehusene

Sydvest for Vigelsø, langs østsiden af Odense Kanal, ligger halvøen Stige Ø. Halvøen opstod i 1800-tallet, da man gravede Odense Kanal. Stige Ø har en farverig historie. Først var den badested og forlystelsespark, siden blev den losseplads, og i dag er Stige Ø ved at blive forvandlet til natur- og friluftsområde.

2 kr. om året i husleje

På sydkysten af Stige Ø ligger Sortehusene, en samling små, hjemmebyggede huse af træ og genbrugsmaterialer. De første af dem blev bygget i starten af 1900-tallet. Fra 1945 og frem til området blev saneret i 1967, var husene beboet hele året. Forholdene var meget primitive. Der var hverken vand, toiletter eller elektricitet indlagt i husene. Huslejen til Odense Kommune var 2 kr. om året. Beboerne levede af værftsarbejde, fiskeri og af at grave muslingeskaller op fra fjordbunden. Da skalleindvindingen var på sit højeste, lå der 15 gravemaskiner på stranden. Skallerne blev brugt til hønsefoder og i den keramiske industri.