Jenle - Jeppe Aakjærs kunstnerhjem

Jenle var den berømte forfatter og digter Jeppe Aakjærs kunstnerhjem. Her boede han sammen med sin hustru Nanna Aakjær. Jenle betyder ”alene” på jysk og var et passende navn for placeringen for enden af vejen med udsigt over Astrup Vig. Mange af Aakjærs digte er inspireret af naturen og livet på dette sted.

Find vej

Parkering:

Bus nr. 420 kører fra Skive Trafikterminal. Stå af på Aakjærsvej og tag den sidste del af turen til fods ad Jenlevej.

Se p-plads på Google Maps 

Offentlig transport:

Bus nr. 420 kører fra Skive Trafikterminal. Stå af på Aakjærsvej og tag den sidste del af turen til fods ad Jenlevej.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Oplevelser ved Jenle - Jeppe Aakjærs kunstnerhjem

Hent pdf-kort over seværdigheder

 

1. Velkommen til Jenle

Jeppe Aakjær flyttede ind her kort efter sit bryllup med Nanna Aakjær og boede her fra 1907 til sin død i 1930. Nanna Aakjær blev boende frem til sin død i 1962, hvor datteren Solveig Bjerre overtog stedet. Solveig solgte ejendommen til Naturstyrelsen i 1981, men hun blev boende i frem til sin død i 2001.

Siden blev den gamle forvalterbolig indrettet til Jenles Studiebolig, der idag fungerer som refugium for blandt andre forfattere og kunstnere.

Aakjær nærede en stor kærlighed til naturen og Limfjorden, som han skildrede i digtet "Ved Limfjordens Vand". På ture på og omkring ejendommen vil man opleve et herligt lille stykke Danmark med græsmarker, strandenge, små vandløb og gamle løvskove, herunder egekrattet omkring Jeppe Aakjærs grav. Krattet blev fredet i 1934 og forvaltes i dag som urørt skov.

Målet med forvaltningen af naturen på Jenle er ad åre at skabe en naturtype, der ligner naturen, som den var her på Jeppe Aakjærs tid - et såkaldt overdrev. Dette mål nåes blandt andet ved, at man fjerner de planter, som ellers vil overtage området, og græssende dyr bidrager til at vedligeholde det lysåbne areal herefter.

Den overordnede målsætningen for Jenle er at sikre adgang til natur og fjordkyst for besøgende, men også at videreudvikle det særlige kulturhistoriske miljø, der knytter sig til Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem og gravsted. Skoven og overdrevet skal sameksistere med kulturhistorien og give besøgende mulighed for at opleve den natur, som Jeppe Aakjær var inspireret af.

Både områderne med træer og strandengen er fredede. Her var der blandt andet egekrat, og efterhånden opleves det som en regulær skov.

Fra ahorntræet får du en unik udsigt ned over marken til Astrup Vig. På markerne mellem gården og Astrup Vig voksede i en årrække rugen, som havde stor betydning for Jeppe Aakjær og hans forfatterskab.

Læs meget mere om Jeppe og Nanna Aakjærs kunstnerhjem og miljøet omkring Jenle hos Aakjærselskabet

2. Nanna Aakjærs have

Det hvide havebord og de to hvide bænke er formgivet og fremstiller af Nanna Aakjær i det store sommerværksted, der var i enden af Laden. Møblerne i haven er dog en kopi.

Sammen anlagde Jeppe og Nanna Aakjær haven, og måske har det været med tanke på digtet ”Piger paa Engen” eller ”Nu er dagen fuld af sang”, som Carl Nielsen satte melodi til i 1915. De elskede begge havearbejdet, og var naturelskere, hvilket også kommer til udtryk i deres kunstneriske virke.

I 2020 blev Nannas sydhave renoveret og rester af Stenhøjen er kommet frem. Her kan der nydes en pause ved bord-bænkesættet.

3. Møllen

Møllen blev hentet til Jenle i 1922 og de to gamle møllesten blev lagt på hver sin side af indkørslen. Møllen kostede dengang 3.000 kr. foruden det arbejde, Nanna udførte med udskæringer og maling. Jeppe og Nanna Aakjær kaldte den for Kaffemøllen, da de anvendte den som lysthus.

Kig ind i møllen og se, hvilken prominent gæst der altid blev indlogeret på Hemsen.

4. Digterruten

Rundturen starter ved Nanna og Jeppe Aakjærs elskede mølle. Ruten er en af de officielle ”Danske Digterruter”, hvor du kan opleve Jeppe Aakjærs poetiske landskab og på skiltene lære mere om hans historie, forfatterskabet og rollen som samfundsdebattør.

Via QR-koder kan du få læst digtene op og modtage information direkte på mobiltelefonen.

Ruten er ca. 1,5 km lang.

Læs mere om Danske Digterruter her

5. Ved Limfjordens Vand

Fjorden og naturen var en del af hverdagen og inspiration for Jeppe Aakjær. Ved fjorden havde Jeppe og Nanna Aakjærs søn, Esben Aakjær en bådebro.

Under 2. verdenskrig meldte Esben sig til Luftforsvaret (Royal Norwegian Airforce) og blev luftskytte. Da han vendte hjem efter krigen, var han tydeligt mærket af den. I Jenles have findes idag en åben hytte med stenovn og bordbænkesæt, som Esben snedkererede efter sin hjemkomst. Som sin far elskede han naturen og sejlede gerne ud fra bådebroen.

Ved vandet mellem post 2 og 3 i skoven, kommer man forbi et stort hul gravet ind i skrænten. Herfra gravede Esben grus, som han solgte.

6. Jeppe og Nanna Aakjærs gravsted

Jeppe Aakjær havde et udtalt ønske om at blive begravet lige på denne plet, hvor han kunne se over på sit elskede Jenle hver dag.

Jeppe Aakjær døde den 22. april 1930 i haven til Jenle. Området omkring graven blev i 1934 fredet på initiativ af Nanna Aakjær. Hensigten var at bevare graven for eftertiden. Man ser dog tydeligt at naturen ikke står stille, og at det, der dengang var et lille stykke hedeareal med spredt egekrat, nu er blevet til en høj egeskov, i dag urørt skov, hvor skoven passer sig selv.

Gravstenen er lavet af bornholmsk granit. Ud over deres navnedata er Jeppe Aakjærs egne ord indhugget:

HER STANDSED DE GLADE KLANGE

HER SATTES MIT LIVSENS MAAL

DET ER ASKEN AF USUNGNE SANGE

DER HVILER I DENNE SKAAL