Året rundt i Grønholt Vang

Forår

Natuglen lægger to-fire æg, og fra midten af marts vender gransangeren tilbage fra sit vinteropholdssted i Sydeuropa og Nordafrika. Den butsnudede frø kvækker og lægger æg.

Skovrandøje tager sine første flyveture. Den finder steder, hvor solen kommer gennem træerne, og opretter et yngleterritorium. Solsorten sætter ind med forårssang. Blomsterne i skovbunden springer ud, før træerne springer ud og lukker af for lyset. Rævens hvalpe kommer ud og leger foran hulen. Råbukken fejer sit nyudvoksede gevir på træer og buske for at skrabe basthuden af geviret. Skovfirben kommer frem fra vinterhiet, og deres parringstid begynder.

Bøgen springer ud og gør skoven lysegrøn. Snogen kommer frem og soler sig ved vådområder på varme dage.

Sommer

Skovens rålam er kommet til verden. Fuglesangen er på sit højeste, da alle sangere er kommet. De er i gang med rugningen, inden måneden er gået.

Sommerfugle og guldsmede flyver rundt, og de små frøer og tudser har forladt vandhullerne og moserne. Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene gø for at vinde hunnernes gunst. Skovhindbærrene modner nu. Skovfirbenene føder fem til syv unger.

Efterår

Rønnebær og brombær er modne. Tidligt om morgenen kan man se de store edderkoppespind glimte af dug. Mod slutningen af måneden går skovfirbenene i hi.

Skoven står i gyldne efterårsfarver. Mange fugle trækker sydpå. På varme dage kan man se store flokke af musvåger, der kredser på opvinden, før de drager sydpå. Frøer og salamandre graver sig ned for vinteren.

Spætmejse, egern og mus samler stadig ind til vinterforråd. De sidste trækfugle flyver sydpå. Rådyrenes parringstid er forbi, og derfor falder mængden af kønshormon, som får råbukkens gevir til at falde af – et nyt vokser atter frem til foråret. Man kan være heldig at finde et gevir på skovbunden.

Vinter

Nu kan man samle mos, svampe og kogler til juledekorationer – gran og kogler dog kun fra skovbunden. Hvis der er sne i skoven, kan man nu gå på jagt efter dyrespor. Rådyrene æder knopper fra træerne. Musvitter og blåmejser tager så småt fat på forårssangen.

Lyset vender tilbage. Skovduen begynder at kurre, og spætten trommer. Det er parringstid for rævene.