Oplevelser i Ravnsholt og Sønderskov

Hent pdf-kort over seværdigheder

1. Vestre Hus Børnenaturcenter

Vestre Hus ligger ved P-pladsen ved Nymøllevej. Bjælkehuset med sit grønne tag, hvor græsser og planter har slået sig ned, er primært et tilbud til børn i Allerød kommunes institutioner og skoler.

6.500 børn i forskellige aldre får en helt speciel oplevelse på Vestre Hus, når de kommer med på tur i skoven. Her lærer de om biologiens og botanikkens forunderligheder parret med spændende historier om alle de trolde, nisser og andet skovfolk, der selvfølgelig også holder til i skoven.

I Vestre Hus kan børnene se udstoppede og levende dyr og få ideer til, hvad de kan opleve i naturen. På Vestre Hus’ hjemmeside er der masser af viden, inspiration og historier at hente.

Læs mere på vestrehus.dk

 

2. Rævebøgen – et kærestetræ

Rævebøgen, der står lidt for sig selv ud til Rævemosen, er et mægtigt bøgetræ med en stor og bred krone. Træet er over 200 år gammelt. I den gamle bark kan du tydeligt se et kæmpestort hjerte, hvor nogen har indridset deres initialer – et stort O og et M. Hvem kæresteparret var, og hvornår de levede, kan man kun gætte sig til. Men de har i hvert fald inspireret mange andre kærestepar til at forevige deres kærlighed i den gamle furede bark.

 

3. Rævemosen

Ravnsholt er fyldt af vandhuller og moser. Rævemosen er en af de mange moser i skoven. Ved Rævemosen vokser kærmysse i store mængder. Om foråret dækker den hele mosefladen, og når den blomstrer i juni, ser det ud som hvide duer, der er nødlandet.

Egentlig er kærmyssens blomster små og uanselige. Men blomsterstanden omsluttes mere eller mindre af et iøjnefaldende stort hylsterblad, som er hvidt på indersiden og grønt på ydersiden. Hele planten er giftig for mennesker.

Læs mere om kærmyssen på fugleognatur.dk

Hele området omkring Ravnsholt er et såkaldt dødislandskab. Dødisen stammer fra sidste istid. Det var is, der ikke længere lod sig skubbe videre af gletsjerisen. I stedet har den ligget og smeltet væk lige så stille. Hist og her, hvor der har ligget ekstra store isklumper, er der opstået huller – såkaldte dødishuller.

Rævemosen er et sådant dødishul. Først har der været en sø, men den er vokset til med sphagnummos og er blevet til en sur mose. Ofte vil du kunne se rådyr ved Rævemosen.

 

4. Søen ved Vestre Hus

Den lille skovsø ved Vestre Hus er fra 1997. Det var en gammel afvandet mose, hvor der stod grantræer, inden man gravede søen ud. De øverste 2-3 meter bestod af tydeligt lagdelt sphagnumtørv, hvor hvert lag på et par millimeter var et års tørvevækst. I tørven kunne man også se rester af gamle egetræer, der i tidens løb var væltet ned i mosen, men var bevaret i det sure miljø.

Under det sorte lag sphagnumtørv fandt man i leret et tyndt tørvelag. Spørgsmålet er, om tørvelaget er fra den såkaldte Allerødtid – en kort varmeperiode i den sidste istid – der har fået navnet, fordi den først blev påvist i lerlag ved Allerød lige uden for Ravnsholt. Tørven er aldrig blevet undersøgt, så svaret må stå hen i det uvisse.

Men der er lagt op til mange historier og spændende fortællinger til de børn, der hvert år besøger Vestre Hus.

 

5. Mørkebakke

Mørkebakke er en såkaldt kamebakke. Det er en slags lerhat, en flad lerbakke, som isen efterlod i dødislandskabet. Lerbjerg og Kratbjerg – to af skovens andre store bakker – er også kamebakker med stejle skrænter.

På Mørkebakke er der helt fra gammel tid plantet bøg, fordi de klarer sig bedst i lerjord. Her står nogle af skovens ældste bøgetræer, der er over 200 år gamle.

Ved Mørkebakke er der også en lejrplads med bålhus og borde og bænke.

Book pladsen på udinaturen.dk

 

6. Cobrahytten

Det var arkitektstuderende ved Kunstakademiet, der i 1935 fik ideen at opføre en weekendhytte ved Ravnsholt. Hytten blev opført i forskelligt farvet teglsten fra Frederiksholm Teglværk og fik navnet Frederiksholm-hytten.

Senere blev det Cobramalerne, der satte sit præg på hytten, der i virkeligheden var et stort hus i udkanten af Ravnsholt. Her mødtes malerne og lod sig inspirere af naturen og af hinanden. Asger Jorn malede en 9 meter lang vægdekoration, og Carl Henning Pedersen et 8 meter langt billede i sort og hvidt. Loftet blev også malet af en lang række forskellige Cobrakunstnere.

I dag er Cobrahytten revet ned. Du kan kun se lidt mursten fra huset, et dørtrin og en brønd. Det er det hele. Vægmalerierne er gået til, men loftet blev reddet og kan i dag ses på udstillingen på Sophienholm ved Bagsværd Sø.

 

7. Sønderskov

Den lille Sønderskov, der ligger nogle hundrede meter øst for Ravnsholt, er en rigtig perle – en minikopi af typisk østsjællandsk natur. Her er ikke så mange aktiviteter, men masser af fred og ro og spændende naturoplevelser. Du kan fx følge det gamle tipvognsspor fra dengang, der blev gravet ler til tegl i skoven. Sporet går helt lige gennem skoven fra nord til syd. Hist og her kan du se de gamle sveller.

I de senere år er der genskabt et moseområde midt i skoven, så en stor del af den midterste og sydlige del af Sønderskov i dag består af sø-, sump- og moseområder til glæde for såvel dyre- som plantelivet.

En af de store oplevelser er at se de gule iris, når de i juni blomstrer i tusindvis i kanten af mosen. Men der er også mange andre planter som fx kærmysse og kæruld.

Der er ualmindeligt mange rådyr i Sønderskov. De er vigtige for at holde væksten nede i de åbne vådområder.

 

8. Allerød Sø og Kattehale Mose

Allerød Sø og Kattehale Mose er et sammenhængende fredet naturområde med græssende køer, enge, søer, tørvemoser, græsmarker og krat. Området er delvis privatejet og delvis kommunalt. Forår og sommer er der mange orkideer i området.

Tidligere blev der gravet ler i søerne til Blovstrød og Allerød Teglværk. Det var i en lergrav her ved Sønderskov, at man i 1897 fandt et 5-30 cm tykt brunlagt lag såkaldt gytje i leret. Laget viste, at der havde været varmekrævende dyr og planter som elsdyr, rener, gedde, pil mv. Området havde med andre ord været isfrit i en periode i løbet af den sidste istid for 12.000 – 13.000 år siden.

Den isfri periode er siden blevet internationalt anerkendt og går under navnet Allerødtiden.

 

9. Tipvognsporene og de gamle teglværker

Der har været to teglværker i umiddelbar nærhed af Ravnsholt. Allerød Teglværk og Blovstrød Teglværk. Og der er i mange år blevet gravet ler til teglproduktion omkring både Ravnsholt, Sønderskov og Kattehale Mose.

I dag er de fleste af de mange teglværker i Nordsjælland forsvundet, men du kan stadig se resterne af Blovstrød Teglværk, hvor Blovstrødbanen holder til. Remiserne, pottemageriet med tre teglværksovne og snedkeriet har overlevet. Teglværket blev først nedlagt i 1982.

I Ravnsholt og Sønderskov kan du også se resterne af de gamle tipvognsspor. Mest som en sti, der skærer sig snorlige gennem landskabet, men nogle steder kan du også se de gamle sveller.

 

10. Langhøj fra bondestenalderen

Der har boet mennesker i Ravnsholt og omegn lige siden stenalderen. Ved Ålekærsvej i den nordlige ende af skoven ligger resterne af en langhøj, der stammer fra bondestenalderen. Højen er dateret til mellem 3950 og 2801 f.v.t. Højen måler 14 gange 8 meter og er fredet. For over 100 år siden fandt man ved udgravning af ”en mindre bakke” i skoven otte stenøkser fra stenalderen.