Året rundt i Valby Hegn

Valby Hegn. Foto: Tobias Markussen

Forår

Marts

I marts-april vælger spætmejsen redehul. Den tilpasser hullet med ler for at holde større fugle ude hullet. Ravnen ligger allerede på æg. Nældens takvinge vågner af vinterdvalen og begynder at flyve på varme dage. Den butsnudede frø kvækker og lægger æg. Rødellens rakler forlænges og ”støver”.

April

Skovrandøje tager de første flyveture. Den finder steder, hvor solen når ned, gerne ved hindbærkrat, og opretter et yngleterritorium. Sommerfuglen aurora er også en af de første. Den suger gerne på løgkarse, som blomstrer nu.

Solsorten sætter ind med forårssangen, og den lille gransanger dukker op fra vinterkvarteret. Blomsterne i skovbunden blomstrer, før træerne springer ud og lukker ned for lyset. Rævens hvalpe kommer ud og leger foran hulen. Råbukken fejer sit gevir på de små tynde træer og skraber derved huden af det. De overvintrende musvåger begynder at lægge æg og kan se sig gale på kondiløbere, der kommer for tæt på redestedet.

Maj

Bøgen springer ud og gør skoven lysegrøn. Den grønårede kålsommerfugl kommer frem og kan ses helt til oktober. Gøgen ankommer.

Snogen soler sig ved vådområder på varme dage. Engnellikeroden begynder sin blomstring. Vandkarsens hvide blomster ses i grøfter og på andre våde steder.

Sommer

Juni

Egen er sprunget ud, og skoven bliver mere skyggefuld. Nu findes de fleste blomster i de lysåbne områder. Rålam og kronkalve er kommet til verden.

Juli

Rådyrene har parringssæson, og man kan høre råbukkene ”gø”, især morgen og aften. Skovhindbærrene modner nu.

August

Stor gedehams er rigtigt aktiv nu. Guldhale flyver, og græshopper synger.

Efterår

September

Edderkoppespind ses tydeligt med morgendug på. Brombærrene er modne, og rørhattene popper op.

Oktober

På varme dage kan du være heldig at se store flokke af musvåger kredse rundt på opvinden, før de drager videre sydpå. Frøer og salamandre graver sig ned for vinteren.

November

Vintergæster som kvækerfinker og siskener ankommer nordfra og kan i gode frøår fylde skovbunden eller sidde i elletræerne. Spætmejsen samler stadig ind til forråd. Egern og mus har også travlt.

Vinter

December

I granbevoksningerne kan den spæde stemme fra fuglekongen, som søger overvintrende insekter mellem grankvistene, høres. Rødellens små kogler sidder på hele vinteren.

Januar

Rådyrene æder knopper fra træerne. Ask, ahorn og bøg må holde for. Musvitter og blåmejser begynder så småt på forårssangen.

Februar

Lyset vender tilbage. Skovduen begynder på sin monotone kurren, og spættens trommen kan høres vidt omkring. Det er parringstid for rævene, der gør og skriger uhyggeligt i mørket.