To timer: Oplev den kommende Naturnationalpark Ulvshale Skov

Naturstyrelsen er i gang med at forberede etableringen af Danmarks kommende naturnationalparker. Få en forsmag på, hvad der venter. Det bliver vildt!

Det skal du se

Skov, som ingen andre steder, eng, krat, kær og klit. Du får det hele i området for den kommende Naturnationalpark Ulvshale Skov på Møn.

Praktiske oplysninger

Rutens længde: Ruten er cirka fire km og kan slentres på to timer.

Parkering: Du kan parkere ved Ulvshale Naturcenter.

Se p-pladsen på Google Maps

1. og 2. Oplev en stenet skov

Start turen fra Ulvshale Naturcenter, gå over vejen, følg stien ind i skoven og gå til venstre. Allerede nu, har du nok bemærket, at du ikke går i en skov, der ligner alle andre. Stien du går på er stenet (1), træernes rødder slanger sig henover den stenede skovbund for at slå rod (2), og kraftige lianer i form af vedbend og kaprifolie slynger sig op ad træernes stammer. Ulvshale er dannet af flintesten ført hertil med havet fra Møns Klint. Skoven har været fredet siden 1929, og fredningens formål har betydet, at skoven i princippet har været urørt siden. Al skovhugst stoppede helt i 1987, da staten overtog arealet.

3. Aldrende insekthotel

Drej til højre ved den gule markering og følg dem videre frem gennem skoven.

Læg mærke til de døde løvtræer inde til venstre, som har ligget der i 30-40 år og skabt nye levesteder for en lang række insekter, svampe og planter. Sådanne døde træer vil du fremover kunne opleve flere af.

4. Sjælden stor bestand småbladet lind

Ulvshaleskoven er en blandet løvskov med gamle danske arter; stilkeg, avnbøg, bøg, hassel, bævreasp osv. Skoven rummer desuden en af Danmarks største bestande af den sjældne småbladet lind. Gennem tiden har småbladet lind været god til at overleve, fordi den danner nye skud ved foden, som kan afløse en gammel stamme, der fx er faldet i storm eller hugget. Småbladet lind kræver, at skoven holdes lys og åben.

5. Ellevild vildskab

Længere fremme kommer du på din højre side til en ellesump, som er vores vådeste skovtype. Rød-ellen er det eneste naturligt forekommende træ i Danmark, der tåler at stå i vand til over rødderne. Dens overlevelsesstrategi er at danne nye rødder over vandoverfladen, hvorved den danner de såkaldte elletrunter. Ellesumpen er levested for en lang række sjældne arter.

6. Lysåben strandeng

Gå til venstre ad vejen, når du kommer ud af skoven. Her går du langs et genoprettet sjældent tangdige, som oprindeligt blev brugt til at holde dyrene ude af skoven. Længere fremme ad stien åbner landskabet sig; billedet viser udsigten fra Vogterhuset. Nyd den lysåbne strandeng og det rige fugleliv, som ligger på den baltiske trækrute. Her passerer i tusindvis af trækfugle hvert forår og efterår.

7. Flintegrav giver liv til stor kærguldsmed

På din højre side kommer du efter cirka hundrede meter til en gammel flintegrav, som er fyldt op med vand. Stedet giver blandt andet liv til den meget sjældne stor kærguldsmed, som trives allerbedst på en solbeskinnet vandoverflade. Dens overlevelse kræver derfor at området holdes helt åbent for buske og træer.

Foto af stor kærguldsmed: Biopix.dk

8. og 9. Skansen holder stand

Fortsæt lige frem til du kommer til de gamle rester af skanseanlægget, som blev bygget i 1808 for at holde englænderne væk fra de danske kyster. I området omkring skanseanlægget kan du opleve et overdrev, hvor helårsgræssende exmoor-ponyer og kvæg hjælper til med at holde selvsåede birk og fyr nede til gavn for sjældne planter og dyr (8). Hvis du er heldig, kan du spotte den sjældne sommerfugl, spættet bredpande, som har et af sine meget få levesteder her på Ulvshale.

Foto af spættet bredpande: Biopix.dk

10. Oplev en af Danmarks mest sjældne træarter

Fortsæt frem og følg Smukstien til venstre. Hvis du er heldig, kan du møde exmoor-ponyerne herinde i skoven. Læg mærke til de gamle krogede ege. Drej til højre efter lågen. Hegnet på din højre side skal på sigt væk. Kig efter tarmvridrøn, som er en af Danmarks mest sjældne træarter og som kun trives i lysåbne løvskove.

11. Slut af med en fest

Gå til venstre ved Midtervejen og gør et stop ved den historiske festplads. Omkring år 1700 rummede Ulvshaleskoven cirka 2.500 store egetræer, som stort set alle blev sidenhen blev fældet. Enkelte har dog overlevet som her ved festpladsen. Hvis du stiller dig i midten, kan du tælle syv gamle ege, som omkranser pladsen. Fortsæt frem til du kommer tilbage til Ulvshale Naturcenter.

Vil du opleve mere?

Du kan læse om flere seværdigheder i naturguiden for hele Ulvshale

Se naturguiden for Ulvshale og Nyord

Se folderen for området

Læs mere om Naturnationalpark Ulvshale Skov her

 

Foto: Erik Thorsen / Ulvshale