Hannenov og Ovstrupskovene

I Hannenov og Ovstrupskovene på Falster kan du opleve et imponerende voldanlæg fra jernalderen. Egetræer med rødder flere hundrede år tilbage i tiden har form som ”sparekasseege”. I Borremosen nord for skovene lever stor kærguldsmed og på engen yngler tranen. Begge dyr er grunden til, at skovene er udpeget som særligt beskyttede naturområder.