Aarø

Årø er 566 ha stor og ligger i Lillebælt ca. 1,5 km fra fastlandet og er tilgængelig via færgedrift fra Årøsund. Både Årøsund og Årø byder på mange muligheder for en aktiv ferie for lystfiskere, fritidsdykkere m.m., og den smukke natur inviterer til vandre- og cykelture.

Naturområder og skove

Terrænet på Aarø er generelt fladt til let bølget. Den midterste del af øen består af en lavning, der mod øst og vest er omgivet af højereliggende arealer, som giver en højdeforskel på op til 5-6 meter. De lavtliggende arealer er drænet, og øen gennemskæres derfor af kraftige drængrøfter nord-syd. Langs Aarøs nordvest-, nord- og østkyst er opført diger, mens sydkysten udgøres af en op til 4 meter høj kystklint med en tilhørende forstrand. Mod øst og vest er der dannet krumoddesystemer, der har gjort nogle småøer landfaste med selve Aarø. Hovedparten af Aarø er enten opdyrket eller udlagt til græsningsarealer. Træbevoksningen udgøres primært af levende hegn langs veje og markskel samt mindre træbevoksninger ved vandhuller og spredte småskove.

Hele øen har store naturmæssige værdier især knyttet til strandengene på øens vest- og østside.

Ophold i naturen

Der er 4 afmærkede vandreruter på øen, samt én ved Årøsund. På øen er der en skovlegeplads og syd for Årøsund ved Råde Mark, en primitiv overnatningsplads. Læs nærmere for ophold på Årø i folderen.

Links

www.aaro.dk

www.aaro-camping.dk

www.brummersgaard.dk

www.aaro-vin.dk