Lindet Skov

Lindet Skov er resterne af skovstrækninger, der dækkede landsdelen tilbage i oldtiden. I dag er Lindet Skov på cirka 400 ha, men udgør sammen med Hønning Plantage, Hønning Mose og Renbæk Plantage et naturområde på over 1300 ha. Skovene byder på mange oplevelser med et meget varieret dyre- og planteliv, dysser og jættestuer fra bondestenalderen og brudgomskobler (skovplantninger) fra 1700-tallet.