Toftlund Skov

Toftlund Skov ebestår af en lille del gammel løvskov fra 1870'erne og en del ny skov som er plantet i midten af 1990'erne - en klassisk dansk skov, der er "blevet voksen". Idag er skoven varieret og lettilgængelig for områdets borgere med rig mulighed for naturoplevelser og friluftsliv.

Find vej

Parkering: 

Du kan parkere ved Ribevej eller for enden af Stadionvej.
Se p-pladsen på Stadionvej på Google Maps 

Offentlig transport: 

  • Bus 136 Fra Haderslev
  • Bus 280 fra Skærbæk
  • Bus 278 fra Gram

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Praktisk

Hent kort over seværdigheder

Oplevelser i Toftlund Skov

1. Velkommen til Toftlund Skov

I Toftlund Skov er der både gammel skov og nyere skov på i alt 61 hektar. Skoven ligger både på den lerede del af Toftlund Bakkeø og på hedesletten nord for. 

Den ældste del af skoven ligger på god næringsrig, kalkholdig jord med en artsrig bundflora.

Skoven gennemgik en naturlig foryngelsesproces, da stormen i 1999 væltede en del af de gamle træer. Den nye skov er plantet på næringsfattig, udvasket sand- og tørvejord.

 

2. Naturlegeplads

I den sydlige del af skoven finder du både bålhytte og skovlegeplads. Begge er blevet til i samarbejde med Lokalrådet i Toftlund, som nu vedligeholder og holder opsyn med pladsen.

Her kan børnene træne motorik og balance, mens de voksne tilbereder mad over bål eller drikke kaffe på en af bænkene. 

 

3. Bunkere

I Toftlund Skov der er to bunkere, som har været en del af Sikringsstillingen Nord, der er en befæstningslinje anlagt af det tyske militær under 1. Verdenskrig. Befæstningslinjen strækker sig tværs over Sønderjylland og består af ca. 800 bunkere.

 

4. En gåtur i skoven

Skoven bruges primært af Toftlunds indbyggere og institutioner. Her er også vandrestier, som går gennem både tætte og åbne bevoksninger, og mod nordøst ligger findes en fredfyldt grundvandsnær sø.

Sundhedssporet starter i den sydlige ende af skoven, og ruten når omkring søen i det nordøstlige hjørne af skoven.

Der to afmærkede vandreruter i skoven - gul rute er ca. 3 km og rød rute ca. 2 km. I det flade terræn kan du opleve, at en gåtur i Toftlund Skov kræver gummistøvler (eller bare tæer), da grundvandet i hele området ligger meget højt. 

 

5. Hundeskoven

Toftlund Skov er oplagt til en tur med hunden i snor rundt på de brede skovveje og mindre stier. I nærheden af den gamle knallertbane kan hunden få frit løb i hundeskoven, som er indhegnet. 

I Naturstyrelsens hundeskove må hunden løbe uden snor, hvis den er under ejerens fulde kontrol. Her kan hunden bevæge sig frit og møde andre hunde til leg og socialisering.