Jægersborg Dyrehave

Specielle regler for Dyrehaven:

Bål:

Det er ikke tilladte at grille eller tænde bål i Dyrehaven, men der er mulighed for det i Jægersborg Hegn. 

Droneflyvning:

Der er flyveforbud med droner i Dyrehaven.

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt.

Da det har vist sig, at Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, så de bliver skræmte og derfor flygter, vil droneflyvning være til fare for de 7½ mio., som årligt besøger Dyrehaven. Da der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven, vil det i praksis være umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker. 
Derfor er der indført totalforbud mod droneflyvning i Dyrehaven – overtrædelse vil medføre anmeldelse til luftfartsmyndighederne.

Ridning i Dyrehaven:

Man skal have ridekort for at færdes til hest i Dyrehaven. Kortet kan købes på dags-, uge-, måneds-. kvartals- og årsbasis. Det er tilladt at ride mange steder, men af hensyn til hjortene er der begrænsninger i sommerperioden.

Man kan leje ponyer og heste hos Fortunens Ponycenter. Læs mere i disse 4 links:

Lej ponyer og heste på fortunensponycenter.dk

Regler for ridning i skoven

Læs mere om den begrænsede sommerperiode

Købe ridekort