Jægersborg Dyrehave

Bål:

Det er ikke tilladte at grille eller tænde bål i Dyrehaven, men der er mulighed for det i Jægersborg Hegn. 

Droneflyvning:

Det er forbudt at opsætte droner i Dyrehaven

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt.

Det har vist sig, at Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, så de bliver skræmte og derfor flygter.

Der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven.

Derfor er det forbudt at opsætte droner i Dyrehaven, da det er umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker. 

 

Ridning i Dyrehaven:

Man skal have ridekort for at færdes til hest i Dyrehaven. Kortet kan købes på dags-, uge-, måneds-. kvartals- og årsbasis. Det er tilladt at ride mange steder, men af hensyn til hjortene er der begrænsninger i sommerperioden.

Regler for ridning i skoven

Træktur med pony i Dyrehaven:

https://www.facebook.com/Fortunens-Ponycenter-144293398922781/

Det er muligt at leje ponyer og heste hos Fortunens Ponycenter.