Kørsel til Eremitageslottet

Mulighed for kørsel til Eremitageslottet for gangbesværede

Motorkørsel i Dyrehaven er generelt forbudt. Der findes dog en særordning for kørsel for gangbesværede til Eremitageslottet. Retningslinjerne for ordningen kan læses her: https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/jaegersborg-dyrehave/praktisk/