Praktisk - Dyrehaven

Dyrehaven-kort-praktisk

 Driving to the Hermitage Castle if you have walking difficulties

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Muligheder for dårligt gående og kørestolsbrugere

Vejene er generelt i god stand i Dyrehaven og farbare med kørestol. På Udinaturen.dk findes forslag til ture, hvis man kommer i kørestol med evt. ledsager.  

Der er p-pladser ved 15 af indgangene til Dyrehaven, og de er alle tilgængelige for kørestolsbrugere.

Der er handicaptoiletter ved Eremitageslottet, Springforbi p-plads, indenfor Fortun Porten og ved Dronningeporten overfor Cirkusrevyen.

Mulighed for kørsel til Eremitageslottet for gangbesværede

Ordningen gælder for køretøjer, som skilter synligt med det personlige blå handicapparkeringskort, der udstedes af Danske Handicaporganisationer. Ordningen gælder også, hvis det tydeligt fremgår, at der er tale om erhvervsmæssig handicapkørsel – typisk kørsel for plejehjem i minibusser.

Desuden gælder følgende:

·        Ordningen gælder kun på onsdage.

·        Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang.

·        Ind- og udkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad den lige vej fra porten til slottet.
         Porten er låst uden for ovenstående tidsrum.

·        Parkering må kun foregå på pladsen nord for slottet.

·        Kørslen skal foregå under hensyntagen til andre besøgende.

·        Maksimal hastighed er 30 km/t.

Øvrig kørsel uden særlig tilladelse er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

Der bliver ikke givet tilladelse til kørsel for andre køretøjer eller på andre dage.
Der bliver heller ikke givet tilladelse til organiserede arrangementer ved Eremitageslottet, hvis de forudsætter motorkørsel. Efter ansøgning kan parkeringsarealet ved Springforbi udenfor Dyrehaven benyttes til arrangementer.

Ledsagerordning – afsætning og afhentning ved Cirkusrevyen

Motorkørsel i Dyrehaven er ikke tilladt, men du har som kørestolsbruger lov til at blive kørt op til holdepladsen på skovvejen ud for Cirkusrevyen og blive sat af og afhentet af en ledsager, som så sørger for at bilen bliver kørt ud og parkeret uden for Dyrehaven. Blåt handicapkort skal ligge synligt i forruden.

Er det ikke muligt for dig at lave en aftale med en ledsager, kan der gives parkeringstilladelse i Dyrehaven over for Cirkusrevyen til egen bil. Henvendelse herom kan ske til Naturstyrelsen på mail Obfuscated Email senest 5 hverdage før.

Med bil

Dyrehaven er et 10 km2 stort naturområde langs Øresundskysten godt 10 kilometer nord for Rådhuspladsen.

Parkering og motorkørsel

Motorkørsel i Dyrehaven er ikke tilladt. Der er p-pladser ved alle de røde porte ind til Dyrehaven. 

Korteste tur til Eremitageslottet er fra p-pladsen ved Springforbi Porten eller fra p-pladsen ved Trepile Porten, som begge ligger langs Strandvejen på Dyrehavens østside. Herfra går man en smuk tur til slottet på 1 km. Det tager ca. 20 min.Turen fra indgangen ved Hjortekær Porten, på Dyrehavens vestlige side, er lidt længere, ca. 1,5 km.

Offentlig transport

Der går S-tog, linje C, til Klampenborg Station og Kystbanetog til både Klampenborg og Skodsborg Station.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Mad og drikke

I turfoldere over Jægersborg Dyrehave ses alle spisestederne inde i og lige omkring Dyrhaven.

På Bakken er der mange spisesteder. De har primært åbent i sommerhalvåret.

Overnat

På vandrerhjem midt i skoven hos Raadvad Vandrerhjem eller på hotel på Strandvejen hos Kurhotel Skodsborg.

Toiletter

Der er toiletter ved p-pladserne ved Fortun Porten, Hjortekær Porten og Springforbi Porten samt ved Eremitageslottet og ved Dronningeporten ved Bakken. 

Vis hensyn 

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs alle reglerne for færdsel i naturen