Praktisk - Dyrehaven

Dyrehaven-kort-praktisk

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Besøg Bakken

Der er noget om snakken ...: Bakken.dk

Leje af hestevogne

Der kan lejes kapervogne ved Klampenborg Station og ved Bakken. 

Store kapervogne med plads til mange passagerer kan bestilles herunder:

Hestevogn-bakken

Kapervogn.dk

Bakken

Bål

Det er ikke tilladte at grille eller tænde bål i Dyrehaven, men der er mulighed for det i Jægersborg Hegn. 

Droneflyvning

I praksis er der reelt flyveforbud med droner i Dyrehaven.

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt. Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, de bliver skræmte og flygter. Og din droneflyvning vil være til fare for de 7½ mio., som årligt besøger Dyrehaven. Da der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven, vil det i praksis være umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker, og det er forbudt – overtrædelse vil medføre anmeldelse til luftfartsmyndighederne.

Handicapfaciliteter

Fra Hjortekærporten til Eremitageslottet og fra Klampenborgporten til Skovridergården er der asfalteret. På nogle bakker er der asfalt. Vejene er generelt i god stand i Dyrehaven og farbare med kørestol.

Der er p-pladser ved 15 af indgangene til Dyrehaven, og de er alle tilgængelige for kørestolsbrugere.

Fra 1. februar 2021 er det på onsdage tilladt at køre i bil eller handicapbus til Eremitageslottet, hvis man har et blåt handicapskilt i bilen.

Indkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej og udkørsel samme vej.

Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 

Øvrig kørsel uden særlig tilladelse er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

Info-tavlerne ved Klampenborgporten og Fortunporten er anbragt, så de kan læses af kørestolsbrugere.

Der er handicaptoiletter ved Eremitageslottet, Springforbi p-plads, Fortunen og over for Cirkusrevyen.

Ledsagerordning – afsætning og afhentning ved Cirkusrevyen

Motorkørsel i Dyrehaven er forbudt, men du har som bevægelseshandicappet lov til at blive kørt op til holdepladsen på skovvejen ud for Cirkusrevyen og blive afsat og afhentet af en ledsager, som så sørger for at bilen bliver kørt ud og parkeret uden for Dyrehaven. Blåt handicapkort skal ligge synligt i forruden.

Er det ikke muligt for dig at lave en aftale med en ledsager, kan der gives parkeringstilladelse i Dyrehaven over for Cirkusrevyen til egen bil. Henvendelse herom kan ske til Naturstyrelsen på mail Obfuscated Email senest 5 hverdage før.

Toiletter

Der er toiletter ved p-pladserne ved Fortun Porten, Hjortekær Porten og Tvendehus samt ved Eremitageslottet og ved Dronningeporten ved Bakken. 

Vis hensyn 

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs alle reglerne for færdsel i naturen

Find vej

Med bil

Dyrehaven er et 10 km2 stort naturområde langs Øresundskysten godt 10 kilometer nord for Rådhuspladsen.

Parkering og motorkørsel

Motorkørsel i Dyrehaven er generelt forbudt. Der er p-pladser ved alle de røde porte ind til Dyrehaven. 

Korteste gåtur til Eremitageslottet er fra p-pladsen ved Springforbi eller fra p-pladsen ved Trepile, som begge ligger langs Strandvejen på Dyrehavens østside. Herfra går man en smuk tur til slottet på 1 km. Det tager ca. 20 min. at gå dertil. Turen fra indgangen ved Hjortekær Port, på Dyrehavens vestlige side, er lidt længere, ca. 1,5 km.

Nye regler for kørsel til Eremitageslottet på onsdage

Fra 1. februar 2021 er det på onsdage alene tilladt at foretage kørsel til Eremitageslottet for handicappede.

Det kræves derfor, at alle køretøjer er synligt skiltet med, at der er tale om handicapkørsel. Det kan enten være i form af det personlige blå handicapskilt (privatbiler) eller ved at det på anden vis tydeligt fremgår, at der er tale om handicapkørsel – typisk minibusser (kørsel for plejehjem e.l.).

Indkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej og udkørsel samme vej.

Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 

Dette er en ny regel i forhold til tidligere, hvor alle køretøjer måtte køre ind på onsdage.

Den nye regel indføres for at sikre, at der er plads til parkering med handicapbiler ved Eremitageslottet og for at sikre alle en fredelig naturoplevelse omkring Eremitageslottet.

Øvrig kørsel uden særlig tilladelse er forbudt og vil blive anmeldt til politiet.

Naturstyrelsen indfører skærpet kontrol i foråret 2021 for at sikre, at de nye regler for kørsel til slottet overholdes.

Der vil ikke blive givet tilladelse til organiserede arrangementer ved Eremitageslottet, som forudsætter motorkørsel.
Her henvises i stedet til den store p-plads ved Springforbi tæt på Strandvejen, og som ligger udenfor Dyrehaven. Efter ansøgning kan parkeringsarealet ved Springforbi benyttes til arrangementer.

Offentlig transport

Der går S-tog, linje C, til Klampenborg Station og Kystbanetog til både Klampenborg og Skodsborg Station.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Mad og drikke

Find dit sted på restaurantguide.dk

Overnat

På vandrehjem midt i skoven. lyngbyhostel.dk