Praktisk - Dyrehaven

Dyrehaven-kort-praktisk

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Besøg Bakken

Der er noget om snakken ...: Bakken.dk

På tur i hestevogn

Der holder kapervogne ved Klampenborg Station og ved Bakken. 

Store kapervogne med plads til mange passagerer kan bestilles. 

Søg på ”kaperkørsel i Dyrehaven” på nettet.

Bål

Det er ikke tilladte at grille eller tænde bål i Dyrehaven, men der er mulighed for det på Strandmølle Lejrplads og i Jægersborg Hegn, nord for Skodsborgvej hvor der er mange madpakkehuse og bålsteder. 

Droneflyvning

Der er flyveforbud med droner i Dyrehaven.

Læs mere her

Muligheder for dårligt gående og kørestolsbrugere

Vejene er generelt i god stand i Dyrehaven og farbare med kørestol. På Udinaturen.dk findes forslag til ture, hvis man kommer i kørestol med evt. ledsager.  

Der er p-pladser ved 15 af indgangene til Dyrehaven, og de er alle tilgængelige for kørestolsbrugere.

Der er handicaptoiletter ved Eremitageslottet, Springforbi p-plads, indenfor Fortun Porten og ved Dronningeporten overfor Cirkusrevyen.

Kørsel til Eremitageslottet - kun med handicapskilt

På onsdage er det tilladt at foretage kørsel fra Hjortekær Port til Eremitageslottet for handicapkøretøjer og minibusser fra plejehjem.

Det kræves derfor, at alle køretøjer er synligt skiltet med, at der er tale om handicapkørsel. Det kan enten være i form af det personlige blå handicapskilt (privatbiler) eller ved at det på anden vis tydeligt fremgår, at der er tale om handicapkørsel – typisk minibusser (kørsel for plejehjem e.l.).

Der bliver ikke givet tilladelse til kørsel for andre køretøjer eller på andre dage.

Indkørsel til slottet skal foregå via Hjortekær Port ad Hjortekærsvej og udkørsel samme vej.

Kørslen skal foregå mellem kl 7.00 og solnedgang. Herefter er porten låst. 

Ledsagerordning – afsætning og afhentning ved Cirkusrevyen

Motorkørsel i Dyrehaven er ikke tilladt, men du har som kørestolsbruger lov til at blive kørt op til holdepladsen på skovvejen ud for Cirkusrevyen og blive sat af og afhentet af en ledsager, som så sørger for at bilen bliver kørt ud og parkeret uden for Dyrehaven. Blåt handicapkort skal ligge synligt i forruden.

Er det ikke muligt for dig at lave en aftale med en ledsager, kan der gives parkeringstilladelse i Dyrehaven over for Cirkusrevyen til egen bil. Henvendelse herom kan ske til Naturstyrelsen på mail Obfuscated Email senest 5 hverdage før.

Toiletter

Der er toiletter ved p-pladserne ved Fortun Porten, Hjortekær Porten og Springforbi Porten samt ved Eremitageslottet og ved Dronningeporten ved Bakken. 

Vis hensyn 

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs alle reglerne for færdsel i naturen

Med bil

Dyrehaven er et 10 km2 stort naturområde langs Øresundskysten godt 10 kilometer nord for Rådhuspladsen.

Parkering og motorkørsel

Motorkørsel i Dyrehaven er ikke tilladt. Der er p-pladser ved alle de røde porte ind til Dyrehaven. 

Korteste tur til Eremitageslottet er fra p-pladsen ved Springforbi Porten eller fra p-pladsen ved Trepile Porten, som begge ligger langs Strandvejen på Dyrehavens østside. Herfra går man en smuk tur til slottet på 1 km. Det tager ca. 20 min.Turen fra indgangen ved Hjortekær Porten, på Dyrehavens vestlige side, er lidt længere, ca. 1,5 km.

Offentlig transport

Der går S-tog, linje C, til Klampenborg Station og Kystbanetog til både Klampenborg og Skodsborg Station.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Mad og drikke

I turfoldere over Jægersborg Dyrehave  ses alle spisestederne inde i og lige omkring Dyrhaven.

På Bakken er der mange spisesteder. De har primært åbent i sommerhalvåret.

Overnat

På vandrehjem midt i skoven. lyngbyhostel.dk