Praktisk - Dyrehaven

Dyrehaven-kort-praktisk

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Besøg Bakken

Der er noget om snakken ...: Bakken.dk

Leje af hestevogne

Der kan lejes kapervogne ved Klampenborg Station og ved Bakken. 

Store kapervogne med plads til mange passagerer kan bestilles herunder:

Hestevogn-bakken

Kapervogn.dk

Bakken

Bål

Det er ikke tilladte at grille eller tænde bål i Dyrehaven, men der er mulighed for det i Jægersborg Hegn. 

Droneflyvning

I praksis er der reelt flyveforbud med droner i Dyrehaven.

Droneflyvning må ifølge lovgivningen ikke udsætte andres liv og ejendom for fare, og omgivelserne skal påføres så lidt ulempe som muligt. Dyrehavens hjorte stresses ved droneflyvning, de bliver skræmte og flygter. Og din droneflyvning vil være til fare for de 7½ mio., som årligt besøger Dyrehaven. Da der er hjorte og mennesker overalt i Dyrehaven, vil det i praksis være umuligt at undgå at genere hjorte eller mennesker, og det er forbudt – overtrædelse vil medføre anmeldelse til luftfartsmyndighederne.

Handicapfaciliteter

Fra Hjortekærporten til Eremitageslottet og fra Klampenborgporten til Skovridergården er der asfalteret. På nogle bakker er der asfalt. Vejene er generelt i god stand i Dyrehaven og farbare med kørestol.

Der er p-pladser ved 15 af indgangene til Dyrehaven, og de er alle tilgængelige for kørestolsbrugere.

Info-tavlerne ved Klampenborgporten og Fortunporten er anbragt, så de kan læses af kørestolsbrugere.

Der er handicaptoiletter ved Eremitageslottet, Springforbi p-plads, Fortunen og over for Cirkusrevyen.

Ledsagerordning – afsætning og afhentning ved Cirkusrevyen

Motorkørsel i Dyrehaven er forbudt, men du har som bevægelseshandicappet lov til at blive kørt op til holdepladsen på skovvejen ud for Cirkusrevyen og blive afsat og afhentet af en ledsager, som så sørger for at bilen bliver kørt ud og parkeret uden for Dyrehaven. Blåt handicapkort skal ligge synligt i forruden.

Er det ikke muligt for dig at lave en aftale med en ledsager, kan der gives parkeringstilladelse i Dyrehaven over for Cirkusrevyen til egen bil. Henvendelse herom kan ske til Naturstyrelsen på mail senest 5 hverdage før.

Toiletter

Der er toiletter ved p-pladserne ved Fortun Porten, Hjortekær Porten og Tvendehus samt ved Eremitageslottet og ved Dronningeporten ved Bakken. 

Vis hensyn 

Mange mennesker bruger naturen - og til vidt forskellige ting. Derfor er der lavet en række regler for brug af naturen. Reglerne er lavet, så turen ud i naturen bliver en god oplevelse for så mange som muligt.

Læs alle reglerne for færdsel i naturen

Find vej

Med bil

Dyrehaven er et 10 km2 stort naturområde langs Øresundskysten godt 10 kilometer nord for Rådhuspladsen.

Parkering

Der er p-pladser ved alle de røde porte. 
Hver onsdag fra 7.00 til solnedgang kan man køre i bil fra Hjortekærporten ad Hjortekærsvej til Eremitageslottet. 
Bilkørsel er ellers forbudt.

Offentlig transport

Der går S-tog, linje C, til Klampenborg Station og Kystbanetog til både Klampenborg og Skodsborg Station.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk

Mad og drikke

Find dit sted på restaurantguide.dk

Overnat

På vandrehjem midt i skoven. lyngbyhostel.dk