Bilag A: Kort over projektområder, målsætning og resultater

Målsætning:

Resultat:

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile

Højsande

Højsande

Svinkløv

Svinkløv

Bulbjerg

Bulbjerg

Ålvand

Ålvand

Lyngbo Hede

Lyngbo Hede

Kallesmærsk Hede

Kallesmærsk Hede

Fanø

Fanø

Rømø

Rømø

Stenbjerg-Lodbjerg

Stenbjerg-Lodbjerg

Lild Strand

Lild Strand

Ejstrup Klit

Ejstrup Klit