Download materiale

First progress report

first Projektets første aktivitetsrapport (på engelsk). Skrevet af Søren Korsholm

second Anden fremdriftsrapport til EU-kommissionen indsendt januar 2005. Rapporten beskriver status for projektet efter tredje projektår og er på engelsk.
Second Progress Report

midt Midtvejsrapport til EU-kommissionen indsendt i april 2004. Rapporten er på engelsk og indeholder beskrivelse af fremdriften i projektet samt en del fotos.
Mid-term report with payment request: 1 November 2002 - 31 October 2003.

Ny folder
Der er nu udkommet en folder om projektet, der er placeret ved de 30 informationstavler der blev opsat i foråret 2003. Folderen giver både informationer om projektet generelt og detaljer om de enkelte projektområder.