Projektområde - Ejstrup Klit

Ejstrup

Habitatområdet ligger på marint forland overlejret af et yngre klitlandskab. I området ses hvide klitter lige bag forstranden, herefter grøn klit (klitrækken i baggrunden), der er meget frodig, med enebær, klitrose, havtorn, bidende stenurt og alm. mjødurt med flere. I den grønne klit ses derudover fugtige lavninger. Herefter følger et stort areal med grå klit. Længere inde går klitterne over i klithede (billedets mellem- og forgrund) med dværgbuskevegetation. Her findes flere fugtige klitlavninger, med bl.a. klokkelyng.