Klippeklatring

Find nærmeste klatresteder

I Danmark er kun muligt at udøve klippeklatring på Bornholm. På Naturstyrelsens arealer på Bornholm finder du flere klatresteder.

Styrelsens klatrearealer er delt i to grupper: Særlige områder, hvor større grupper har fortrinsret, og områder, hvor alle smågrupper er velkomne. Se et kort over, hvor større grupper har fortrinsret:

Mindre grupper er også velkomne på de særlige områder for større grupper. De skal blot vige, hvis der kommer en gruppe, som har fået tilladelse til at benytte området. Mindre grupper på under fem personer kan i særlige tilfælde få en speciel tilladelse til at benytte et område.

Regler for klippeklatring

  • Grupper er over fem personer skal søge om tilladelse til at klatre på Naturstyrelsens arealer. Er I højst fem personer inklusive instruktør, er det ikke nødvendigt at søge om tilladelse. Ansøg om aktivitet på statens arealer
  • Klatring på private arealer kræver grundejerens tilladelse.
  • Det er forbudt at efterlade blivende spor i den faste klippe.
  • Vær opmærksom på, at der kan være begrænsninger til adgangen til klippeklatring i kortere perioder på grund af hensyn til dyr og flora.

Retsinfo - reglerne for hvor og hvornår du må klatre med udstyr