Klippeklatring

I Danmark er det kun muligt at udøve klippeklatring på Bornholm. Grupper på fem personer eller derunder som ikke benytter sikringsudstyr eller hjælpemidler kan klatre på Naturstyrelsens arealer uden at indhente forudgående tilladelse, så længe de nedenstående regler overholdes. Vil du klatre med sikringsudstyr anbefaler vi Moseløkken Stenbrud hvor der er over 100 boltede ruter.

Kort over styrelsens arealer på Bornholm

Læs om klatring i Moseløkken på bornholm.info

Regler for klippeklatring på Naturstyrelsens arealer

• Al klatring med brug af sikringsudstyr eller andre hjælpemidler (fx reb og trækiler) kræver en forudgående anmeldelse til styrelsen og godkendelse: Opret en booking her.
• Friklatring (klatring uden brug af hjælpemidler) kræver ikke forudgående anmeldelse, hvis der er tale om grupper på fem personer eller derunder: Opret en booking her.
• Der må ikke klatres på Hammershus og på klipperne i Naturstyrelsens del af Ekkodalen.
• Der må ikke klatres på fuglefjeldene (Kystklipperne ved Vangbruddet fra Blåskinsdalen til før Krageturen/Krogeduren (se kort), Kystklipperne fra syd for Mulekleven til og med højklipperne på Mølledalsstranden (se kort) og kystklipperne nord for Hammerhavn til syd for Kælderhals (se kort)) i fuglenes yngletid (1. februar til 15. august)
• Der må ikke boltes eller på anden måde efterlades blivende spor i klipperne, bortset fra i Moseløkken Stenbrud, hvor det er tilladt at bolte nye ruter.
• Vær opmærksom på, at der kan være yderligere begrænsninger til adgangen til klippeklatring i kortere perioder på grund af hensyn til dyr og flora.

Link til lovgivning vedr. klatring med sikringsudstyr og hjælpemidler (§28 stk 11)