Året rundt på Avnø og Svinø

Måneshøj jættestue. Foto: Tobias Markussen

Forår

Foråret høres tidligt på Avnø. En enkelt lærke forsøger sig, og så bliver arealet invaderet af viber, strandskader og mange flere arter. Mod slutningen på en solrig, vindstille dag i maj fylder fuglene himlen med lyd. Fra de lavvandede søer kan man være heldig at høre den grønbrogede tudses eksotiske fløjtelyd. De grønne frøer kvækker højlydt fra branddammen, omfangsdrænet og søerne. På stenrevet kan de første sælunger skelnes fra de voksne sæler.

Sommer

Fuglene, sælerne, tudserne og frøerne – alle har unger. I juli er den intensive yngletid ved at lakke mod enden. Søerne er helt eller delvist tørret ud. Der er masser af sæler at se på i august. De voksne sæler fælder pels og opholder sig derfor meget af tiden på stenrevet. Og alle ungerne er stadig meget på stenene.

Efterår

Køerne græsser på Avnø. De første trækfugle raster på halvøen på deres vej sydpå, og små flokke af stære finder føde blandt køerne. Senere raster store og små flokke af trækfugle på Avnø eller i fjorden i kortere eller længere tid. Hvis der kommer meget nedbør, begynder der igen at stå lidt vand i søerne på arealet.

Vinter

De store rovfugle holder til omkring Avnø og fjorden, hvor flokke af blishøns, svaner og andre vandfugle samles. På land ses flokke af gæs. Havørnene holder sig til og finder deres føde her. Hvis vejret er mildt, kan man se sælerne ligge på stenrevet i Avnø Fjord.

Læs mere om dyrene og planterne på Avnø og Svinø