Seværdigheder på Avnø og Svinø

Fuglelivet på Avnøs strandenge er en oplevelse i særklasse, og kolonien af spættede sæler i fjorden kommer lige efter. Med teleskopet på balkonen i toppen af flyvestationens gamle kontroltårn kan du fange hele det storslåede sceneri. Og i nabolaget kan du besøge to af Danmarks mest velbevarede jættestuer fra bondestenalderen.

1. Strandengene

Stranden ved Avnø. Foto: Tobias Markussen

Et godt udsyn over Avnøs vidtstrakte strandenge med laguner, små søer og fugle i massevis får du fra flyvestationens gamle kontroltårn. Turen op ad den snoede, udvendige trappe belønnes med en betagende udsigt over hele det store, flade landskab. Og selv små detaljer kan fanges med den kraftige kikkert på balkonen øverst i tårnet.

Mod nordvest er der udsigt til Hylteholme, lagunen og Svinø. Det er her på vaderne, du kan opleve de store flokke af vadefugle, gæs og ænder. Det rige udvalg af føde trækker ofte havørne til. Hvis du ser mange fugle gå på vingerne samtidig, er der højst sandsynligt en ørn i nærheden. I vandhullerne lever flere arter af frøer og tudser. Vådområderne ved kysten rummer så værdifuld natur, at de er beskyttet efter Natura 2000-reglerne. Rød rute fører rundt om området.

Læs mere om dyrene på Avnø og Svinø

2. Sælerne i fjorden

Omkring 250 spættede sæler holder til ved stenrevet i Avnø Fjord ca. 800 m fra kysten. Dyrene er der hele året, men kan opleves forskellige steder alt efter årstiden. En stor del af året ligger de oppe på stenene, især på solrige dage uden blæst. Tag en kikkert med og stil dig for enden af stien fra naturcentret til kysten – dér opleves de bedst. Sælerne er nemme at få øje på i den typiske ”bananstilling” med hoved og bagluffer løftet.

Først på sommeren ses de første unger på stenene, og i juni kan der også ligge unger på kysten. Det er helt normalt, at moderen efterlader ungen på stranden i længere perioder, mens hun selv er i vandet efter fisk. Ser du en sælunge på stranden, må du ikke gå for tæt på den. Moderen kommer ikke tilbage, hvis der er mennesker i nærheden af ungen, og den risikerer at sulte.

Sæler er fascinerende dyr, men du bør holde en afstand på

  • mindst 300 m til sælunger på land
  • mindst 100 m til sæler i vandet

Det rød rute går langs stranden ved stenrevet.

Læs mere i folderen "Den, der slæber sig afsted"

3. Naturcentret med kontroltårnet

Naturcentret med kontroltårn. Foto: Tobias Markussen

Avnø Naturcenter er indrettet i bygningerne fra den gamle flyvestation. Centrets formål er at inspirere til oplevelser i naturen og skabe forståelse for, at det er vigtigt at passe godt på Danmarks natur. Naturcentret blev åbnet i 2004, i Transithallen kan du se en udstilling om Avnøs historie og i forhallen kan du læse om dyrelivet.

Bygningerne rummer også en naturskole. Her kommer hvert år tusindvis af børn fra lokale skoler og daginstitutioner en eller flere dage for at opleve Avnø sammen med en naturvejleder.

Tårnet, som engang var flyveledernes arbejdsplads, er i dag et formidabelt udsigtspunkt. Herfra kan man overskue det meste af naturområdet, og med den kraftige kikkert på balkonen kan man fange både fuglelivet og sælerne i fjorden. Naturcentret har åbent alle dage fra 7-22, men tårnet er tilgængeligt døgnet rundt alle ugens dage.

Læs mere om Avnø naturcenter

4. Nokkeskoven

Det åbne landskab præger det meste af Avnø, men her findes også et par små skove – Lunden og Nokkeskoven. I Nokkeskoven får de gamle træer lov til at blive liggende, når de falder, og det giver liv til mange svampe, insekter og fugle. Fra kysten kan du se tværs over Avnø Fjord til Knudshoved Odde.

På den primitive lejrplads i skoven kan du slå telt op, tænde bål og holde picnic. Her er også to shelters. Kommer du i kano eller havkajak, kan du lægge til her. Der er også en lukket hestefold ved shelterne. Fra udsigtstårnet i udkanten af skoven kan du se Mulvig og Avnø Fjord, hvor du kan sejle. I ruserne i fjorden henter områdets fiskere ål og rejer, som de har gjort det i mange generationer.

5. Hangaren og branddammen

Hangaren og branddammen er minder om Avnøs militære fortid. I dag er der ingen fly i hangaren, men til gengæld Naturskolens udstyr og en klatrevæg. Klatrevæggen kan lejes gennem Naturcentret - kræver godkendte klatreinstruktører. Hangarens forside er prydet af Solsystemets 8 planeter, der vises i relativ størrelsesforhold til hinanden og Solen, som er markeret på hele hangaren og pladsen foran.

I mange år blev alle pilotelever belønnet med en tur i branddammen, når de havde gennemført deres første soloflyvning. Traditionen blev dog afskaffet efter en ulykke, hvor en elev blev kvæstet, da han ramte nogle betonelementer i vandet. Branddammen er flere meter dyb og huser i dag en bestand af stor salamander.

6. Den gamle skydevold med fugleskjulet

De lavvandede søer på det gamle skydebaneareal opstod, da drænsystemet blev ødelagt i 2005. I dag yngler sjældne tudsearter som strandtudse og grønbroget tudse både her og på Svinø. Hvis du overnatter på shelterpladsen en lun sommernat, kan du høre den grønbrogede tudse fløjte. I yngletiden sidder hannerne i vandkanten og kvækker med en speciel, fløjtende lyd.

På området findes også den gamle skydevold og resterne af de flyskjul, som tyskerne byggede under krigen. Begge dele kan opleves ved at følge rød rute. Ved skydevolden er der etableret et fugleskjul med udsigt over strandengene. Herfra kan du uden at forstyrre fuglene opleve nogle af de næsten 200 forskellige fuglearter, der er set på Avnø.

 

 

7. Planetstien

Avnø er et fremragende sted at studere stjernehimlen. Her er man langt fra byernes forstyrrende lys, og mørket på Avnø er i sig selv en attraktion for de astronomisk interesserede.  
På Planetstien kan man få et indtryk af afstandene i universet. Solen er en 10 cm stor, gul trækugle, som står på toppen af porten ind til det fredede strandengsareal. Planeterne er plancher, som er opstillet langs en lang, lige sti mellem naturcentret og Avnø Fjord. Afstanden mellem plancherne svarer til afstandene i himmelrummet i størrelsesforholdet 1:11,8 mia. Planetvæggen på hangarens porte giver en idé om størrelsesforholdet mellem solen og planeterne.

Læs mere på Astronomisk Forening Sydsjællands hjemmeside affs.dk

8. Pumpestationen

Pumpestation Mulvig diget. Foto: Tobias Markussen

Den røde murstenbygning ved indkørslen til Avnø er Avnø Pumpestation, som sørger for at holde Svinø Nor afdrænet. Indtil begyndelsen af 1900-tallet måtte bønderne på Svinø leve med, at deres marker stod under vand halvdelen af året. Forskellige forsøg på tørlægning fungerede ikke, og i 1917 havde bønderne fået nok. De gik sammen om at lægge en plan for en mere effektiv afvanding, men der skulle endnu 16 år, før det lykkedes. Gavnø, som ejede Svinø Nor, strittede imod, fordi der var gode penge at tjene på de tagrør, der blev skåret i noret. Men i 1933 lykkedes det at få Gavnø til at sælge, og samme år blev pumpestationen bygget af det pumpelag, som bønderne havde stiftet. Det hjalp. Allerede i 1936 var grundvandstanden i Svinø Nor faldet med 3 meter, så bønderne kunne udnytte deres jord hele året. Den brune rute fører forbi pumpestationen, og lidt længere mod syd krydser det Fuglebækken, som er en af de gamle afvandingskanaler.

9. Måneshøj Jættestue

Måneshøj jættestue. Foto: Tobias Markussen

Længere mod vest ligger Måneshøj Jættestue, som er ca. 5.000 år gammel og blev restaureret i 2004. Den adskiller sig fra de fleste andre jættestuer ved, at den har to indgange. Da Måneshøj blev udgravet i 1908, fandt man skeletrester fra både mænd, kvinder og børn i højens to gravkamre. Blandt de mange andre fund var et fantastisk lerkar dekoreret med øjne. ”Ansigtskar” er fundet i flere jættestuer. Man ved ikke, om dekorationerne har haft en rituel betydning, eller de blot har været til pynt. Ansigtskarret og de øvrige fund fra Måneshøj kan i dag ses på Nationalmuseet. Den hvide rute fører forbi Måneshøj.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk

10. Mindelunden ved Svinø Kirke

Svinø Kirke. Foto: Tobias Markussen

Ved Svinø Kirke findes en mindelund for allierede flyvere, som under 2. Verdenskrig blev dræbt på Sydsjælland og Lolland-Falster. Den første, som blev begravet her, var piloten Maurice Gruber. Hans fly styrtede ned på Møn i 1942, og Gruber blev begravet på kirkegården med militær æressalut af tyskerne, som dengang havde kommandoen på Flyvestation Avnø. Davidsstjernen på graven er kommet til senere. Tyskerne anede formentlig ikke, at Maurice Gruber var jøde.

Den engelske pilot Alexander Henry Hall blev begravet her som den sidste. Hans lig blev fundet i vandkanten ved Avnø i 1944 af en lokal fårehyrde. Hall blev i første omgang nødtørftigt begravet af tyskerne i et af hullerne ved flyverskjulene. I 1946 blev hans lig overført til mindelunden ved Svinø Kirke. I alt 62 briter og 45 amerikanere blev begravet her. Mindelunden blev indviet i 1950, og hvert år den 4. maj holdes en mindehøjtidelighed.

Læs mere på koeng-svinoe-sogn.dk

11. Østerhøj Jættestue

Danmark har ca. 500 fredede jættestuer, men kun få af dem er så flotte som Østerhøj, som ligger på gul rute. Da den blev bygget for omkring 5.200 år siden, lå Østerhøj tæt ved vandet i Svinø Nor. Jættestuerne menes at have fungeret som både fællesgrave og kultiske mødesteder, hvor bondestenalderens mennesker dyrkede deres døde. Østerhøj blev restaureret i 2005. Selv om den var blevet både plyndret og sprængt med krudt omkring år 1900, var jættestuen i forbavsende god stand, og kun få sten manglede. Højen blev ryddet for krat, væltede og nedfaldne sten blev sat på plads, og nu kan Østerhøj opleves næsten, som da den var ny. Hvis du kravler gennem den fire meter lange indgangstunnel, kommer du ind i det store mørke gravkammer.

Læs mere på fortidsmindeguide.dk


Mere om Avnø og Svinø:

Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk