Svampe og hasselnødder

På grund af den fugtige jordbund og de mange døde træer, der får lov at ligge, er Draved Skov et oplagt sted at samle svampe. Også hasselnødder kan man finde masser af om efteråret.

Fugletårn ved kongens mose. Foto: Per Fløng

Fugle i Kongens Mose

Når du er i Draved Skov, så gør dig selv den tjeneste at gå videre ud til Kongens Mose. Ved Teltkrovej står der et fugletårn, og herfra kan hvor man kan opleve et overdådigt fugleliv. Svaner, lappedykkere, ænder og vadefugle skræpper i et væk, og på den cirka 4 ha store sø i mosen kan man se blandt andet sangsvaner, ænder og gæs. Især i skumringen og tidligt om morgenen er der stor aktivitet i mosen.

Der er også andre gode muligheder for at opleve mosen. Længere nede ad Teltkrovej går en sti ind i mosen. Og går man tilbage mod skoven, kan man komme ind til et fugletårn, der har ramper og dermed adgang for handicappede. Herfra kan man se ud over et område, der ikke længere er mose, men hvor man kan opleve blandt andet traner, rådyr og kronvildt.

Det er ikke tilladt at færdes i mosen i fuglenes yngletid fra den 1. marts til den 1. juli. Den øvrige del af året bør man ikke færdes i selve mosen uden at have en lokalkendt guide med.

Cykling

Fordi skovbunden er så blød, er Draved Skov ikke velegnet til at cykle i.

Overnatning

Der er ikke offentlige muligheder for overnatning i Draved Skov, men man kan bede om lov til at overnatte i Økobasen, der bruges som klasselokale i skoven. Her står et telt fra 1. april til 1. oktober, og der er bålplads, brændeskur, borde og bænke.

Forespørgsler om brug af Økobasen skal rettes til naturvejleder Poul Erik Lange på 21215511.

Den gamle drivvej. Foto: Per Fløng

Naturstyrelsen skiltning. Foto: Per Fløng

Ridning

Fordi skovbunden er så blød, er Draved Skov ikke velegnet til at ride i.

Vandreruter

Når man færdes i Draved Skov, er det en fordel at have gummistøvler på, da jorden kan være meget fugtig og blød. Der findes to vandreruter, hvor den ene primært går ad større veje og stier, mens den anden både går ad større stier og små vandrestier i moseområder.

Den vestlige vandretur (cirka 2 km)

Turen går mest ad større veje og stier. Umiddelbart vest for Den Smadrede Vej kan du se nogle små områder, der er groet til med birk først i 1970’erne, og som ikke er rørt siden. Sådan vil store dele af skoven nok komme til at se ud, 20 til 30 år efter at nåletræerne er fældet. Vest for den unge birkeskov findes områder med gammel lindeskov. Langs Teltkrovej kan du iagttage overgangen fra gammel løvskov til åben højmose, og nord for Vestre Korsvej er der eksempler på, hvad der sker i skoven, når man hæver vandstanden. På Vestre Korsvej passerer du jorddiget, der i 1784 blev opført omkring den del af skoven, der på det tidspunkt var kongens ejendom. Der er mulighed for at forlænge ruten ud til fugletårnet i Kongens Mose.

Den østlige vandretur (cirka 4 km)

Turen går både på større stier og små vandrestier gennem moseområder. Du passerer gammel løvskov på relativt tør bund vest for Hans Eskildsens Vej og har mulighed for at gå op til ”Svedjestykket”, hvor der i 1950’erne blev foretaget forsøg med at rydde skov med stenaldermandens redskaber og dyrke primitive kornsorter på den afbrændte skovbund. Senere er området igen groet til med skov. I Gråbjerg Mose kan du følge træernes ind- vandring i en tidligere åben højmose og mellem Peder Juuls Vej og Østre Korsvej ses et stort område, der efter hugst af nåletræerne er udlagt til naturlig tilgroning.

Se ruterne på kort i vandretursfolderen

Jagt

Det er ikke tilladt at gå på jagt i Draved Skov.

Hunde

Hunde skal være i snor overalt i Draved Skov.

Forsigtig færdsel

Flere områder i skoven er genstand for intensiv forskning. Pas derfor på ikke at beskadige de opstillede pæle og måleinstrumenter og fjern ikke blomster, grene eller svampe. 
Da skoven er så fugtig i forvejen, kan blot en enkelt dag med regn betyde, at det er sværere at færdes nogle steder i skoven. Vær derfor altid opmærksom, når du går i skoven.