Dyr

Flagspætte. Foto: Erik Rosenlund, Colourbox

På grund af områderne med gammel skov og dødt ved er Draved Skov et enestående område for et mylder af smådyr. I skoven er der blandt andet registreret mere end 1000 forskellige arter insekter og edderkopper.

Læs mere om insekter i artsleksikonet

Også fuglene nyder godt af det varierede skovbillede med mange insekter. Der er registreret 198 forskellige fuglearter, heraf 113 forskellige ynglefuglearter, og Kongens Mose og Draved Skov er dermed nogle af landets mest artsrige lokaliteter for ynglefugle.

I Draved Skov er der blandt andet mange spætter, og alle de forskellige spættearter er repræsenteret – for eksempel grønspætter, sortspætter og flagspætter. Man kan høre spætterne hakke over alt i skoven, og man kan også finde træer, som for eksempel sortspætten har kastet sig over. Sådan er træ, som sortspætten bruger som madkasse for vinteren, kan man kende ved, at der er små sorte huller over alt på stammen, og store stykker træ er hakket af. Sortspætten lyder anderledes end de andre spætter. Når den hakker på træet lyder der ”dunk, dunk, dunk” – det minder om lyden af en forhammer.

Man kan også være heldig at få et glimt af en stor hornugle i Draved Skov. Den 60-80 cm høje fugl har ofte sin rede på jorden, hvor forældrefuglene skiftes til at ruge. De jager helt lydløst om natten. Størst chance for at opleve fuglen er i vintermånederne, hvor hannen er territoriehævdende og tuder meget kraftig ved morgengry og skumring. I stille vejr kan uglen høres på indtil to kilometers afstand.

Ravnen har ynglet i Draved Skov i mange år. Den bygger rede helt oppe i toppen af gamle bøge- og egetræer og bruger den samme rede i mange år. Så læg nakken tilbage og se om du kan spotte ravnens reder. De er op til to meter i diameter – og derfor ikke så svære at få øje på.

I Kongens Mose har man særlig godt udsyn til både råvildt og traner, og søen er fuld af ænder, gæs, sang- og pibesvaner i milde vintre og tidlig forår.

Læs mere under Seværdigheder

Læs mere om fugle i artsleksikonet