Aktiviteter i Engelsholm Skov

Vandreruter

Engelsholm Skov har to afmærkede vandreture. Begge er rundture på ca. 2 km, men den gule rute kan forlænges til en tur på 4-5 km. Den gule rute starter fra p-pladsen ved Engelsholm Slot, og den røde rute starter fra p-pladsen ved Schæferhusvej vest for Nørup. På p-pladserne kan du finde en vandretursfolder.

Du kan også finde folderen her

Gul rute (2,5 km) giver det bedst tænkelige indtryk af hele området med slot, park, sø og skov. Ruten følger Nørupgangen langs Engelsholm Sø og fortsætter ad Slangestien, som vitterligt bugter sig som en slange tilbage til p-pladsen ved Engelsholm Slot. Faktisk går man i den oprindelige dyrehave, der hørte til Knud Brahes slot. Derfor er det også en mulighed at afvige lidt fra den gule rute, så du får set flere af dyrehavens nu næsten skjulte seværdigheder, som antyder, hvordan parkanlægget oprindeligt har set ud.

Gul rute kan forlænges (ca. 1,5 km), så man fortsætter over i Vesterskoven på den anden side af De Lichtenbergs Vej (mellem Nørup og Ny Nørup). Her forsvinder det parkmæssige præg, og skoven bliver til en rigtig naturskov – primært af bøgetræer – afbrudt af åbne engområder langs Vejle Å’s spæde begyndelse.

En anden meget anbefalelsesværdig forlængelse af gul rute (på ca. 1 km) går fra p-pladsen ad vejen mellem højskolens bygninger til Galleri Søhuset med farverige udstillinger af glaskunst. Derpå op ad skrænten til Udsigten, hvorfra der er en flot udsigt over Engelsholm Sø mod Nørup Kirke.

Rød rute (1,5 km) giver en helt anden oplevelse af Engelsholm Skov. Der er store områder med nåleskov, og ved udsigtspunktet Mølleholm møder du et mindre hedeområde, der viser, hvordan landskabet så ud, før skoven blev plantet i begyndelsen af 1800-tallet. Stien passerer tæt forbi gravhøjen Sortehøj og digerne til en gammel skovplanteskole. En tur i lettere kuperet terræn, der flere steder byder på flotte udsigter ud over skoven og ud over engen langs Vejle Å. 

Cykelruter

Der er ikke afmærkede cykelruter gennem Engelsholm Skov. Man kan cykle på de asfalterede veje, skovveje og stier. Der må ikke cykles i skovbunden eller op og ned ad skrænter.

Rideruter

Engelsholm Skov har ikke afmærkede rideruter, men det er muligt at ride langs de asfalterede veje og skovveje, der er bredere end 2,5 meter. Der må ikke rides på Slangestien.

Regler for ridning i skoven

Hundeskov

Hele året kan hunde løbe frit omkring i den 2 hektar store hundeskov i den sydlige del af Vesterskoven. Det kræver blot, at du har kontrol over hunden og kan kalde den til dig, så den ikke generer andre hunde og hundeejere. Hundeskoven er indhegnet med et forholdsvist lavt hegn, så vildt kan hoppe ind og ud, som det passer dem.

Der er p-plads tæt på hundeskoven ved Bechs Mindesten ved Dyrehavevej.

Hunde skal altid føres i snor. Undtagen i hundeskoven.

Læs også Med hund i naturen

Picnic og bålpladser

Madpakkehuset (4 på kortet) har bålhytte med grillplads og borde og bænke. Et smukt sted for en picnic og med en skråning direkte ned til Engelsholm Sø. Madpakkehuset har plads til ca. 50 personer. Det kan ikke reserveres på forhånd, men der kan sagtens være flere grupper på samme tid, så vis hensyn hvis der er andre i madpakkehuset.

Mere om brug af bålpladser

 

Fiskeri

Fiskeretten i Engelsholm Sø er udlejet til Nørup Randbøl Sportsfiskerforening (www.nrsf.dk). Der kan købes dagskort til fiskeri og leje af båd i Dagli’ Brugsen, Billundvej 35,
Ny Nørup,
tlf. 75 88 30 38

Sejlads

Det er ikke tilladt at sejle med egen båd eller kajak på søen.

Værsgo at plukke bær og svampe

Du må gerne plukke bær og svampe til eget forbrug. Sommeren byder især på hindbær. I svampesæsonen om efteråret er der en del spisesvampe i skovbunden.

Læs mere om planter i Engelsholm Skov

Book en aktivitet

Engelsholm Skov er åben for arrangementer og aktiviteter. Men hvis aktiviteterne påvirker andre mennesker i naturen eller dyr og planter, er det nødvendigt at søge tilladelse mindst 14 dage før arrangementet.

Book i naturen

Se, hvilke aktiviteter der kræver tilladelse