Oplevelser i Engelsholm Skov

Hent kort over seværdigheder

1. Engelsholm Slot

Slottet er det første man lægger mærke til i Engelsholm Skov. Knud Brahes slot fra 1593, der arkitektonisk har hentet inspiration fra et slot i Bourgogne i Frankrig. Slottet ligger utrolig smukt ned til søbredden. De hvide mure bag voldgraven har fire kvadratiske hjørnetårne med hver deres løgkuppel – et højst usædvanligt bekendtskab på disse breddegrader. Kuplerne blev tilføjet af Gerhard Hansen de Lichtenberg i 1737. Siden 1940 har der været højskole på Engelsholm Slot, og der er ikke offentlig adgang. Men gå gerne gennem slottets barokhave.

Læs mere om slottet under historie

2. Barokhaven

Når du går ad stien Nørupgangen, går du tværs igennem slottets barokhave, der blev etableret i 1737 af Gerhard Hansen de Lichtenberg med symmetrisk anlagte bede, plæner og damme. I 1800-tallet blev haven omlagt i landskabelig stil, men i 2009 blev den gamle, monumentale barok-akse genskabt med terrasse-haver og trappeanlæg. Formålet var ikke nøjagtigt at genskabe barokhaven, men at skabe større sammenhæng mellem fortid og nutid. Resultatet er i hvert fald en flot have med studsede lindetræer langs alléen fra slottet, kæmpe rododendron-buske og granvoksne træer på plænerne. Bemærk sigtelinjen fra slottet direkte til terrassehaven.

3. Udsigtsbroen ved bådehuset

Ved det trekantede bådehus er der en lille udsigtsbro, der næsten gemmer sig i sivene ved bredden af Engelsholm Sø. Herfra har du en skøn udsigt over søen og fem løgkupler - fra Engelsholm Slot til Nørup Kirke, der også har en løgkuppel. I Nørup Kirke ligger i øvrigt slotsparret Knud Brahe og Margrethe Lange.

En legende fortæller, at Margrethe Lange går igen hver nytårsaften, hvor hun går fra kirken over søen til slottet. Hvert år kommer hun et skridt nærmere, og hvis hun når frem til Engelsholm Slot inden daggry, falder det i grus, lyder historien.

Mere hyggeligt er det at observere de mange fugle ved søen – især er der mange andefugle.

Læs mere om fugle ved Engelsholm Slot 

4. Madpakkehuset

Et godt picnic-stop kan gøres i madpakkehuset, hvor der er bænke og borde til ca. 50 mennesker. Og skulle det regne er der ly under halvtaget, så maden ikke bliver blød eller kaffen fortyndet. Midt i madpakkehuset kan der tændes bål og grilles. Det er også et dejligt sted for børn at lege på skråningen ned til Engelsholm Sø – men pas på de lumske mudderhuller ved søbredden.

Har du hørt om et Stauning-portræt i Engelsholm Skov, ja, så er det måske en ide at sætte en lille eftersøgning i gang. På et af de store bøgetræer ved skråningen er der ridset et portræt i barken. Historien lyder, at det skal forestille tidligere statsminister Stauning, som måske – måske ikke – har deltaget i et møde ved Engelsholm.

5. Nøddehaven

I hjertet af den oprindelige dyrehave til Engelsholm Slot kan man fornemme, hvordan det hele er planlagt som en smuk park, men også som nyttehave i forhold til slottets husholdning. P-pladsen var engang slottets urtehave. Ved siden af lå den oprindelige frugthave, som er blevet kvalt af de høje træer, men der står dog stadig et par gamle frugttræer. Derpå nøddehaven hvor hasselbuskene med mellemrum stævnes (skæres ned til bunden) og får lov at skyde op på ny. Og med til husholdningen hørte også krondyr, dådyr og rådyr, som blev holdt inde i dyrehaven af diger, som stadig kan ses mange steder i skoven.

Her i nøddehaven har der været et annekshus, hvor Knud Brahe boede, indtil han kunne flytte ind på det nye slot i 1593. Huset fungerede som lysthus, indtil det blev revet ned i 1760’erne. I nøddehaven ser man nu cypresserne, som blev plantet i 1930’erne, og den flotte avnbøg-allé.

Bemærk den gamle sigtelinje fra slottet til Paradegangen. Havde slotsparret derimod brug for mere skjul på en romantisk gåtur gennem parken, benyttede de selvfølgelig Slangestien, som snor sig gennem skoven syd for nøddehaven.

6. Træfigurer fra H.C. Andersens Fyrtøjet

Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden. Sådan starter H.C. Andersens eventyr Fyrtøjet. Det træ, som heksen lokkede soldaten ned i, står i Engelsholm Skov. Eller rettere: stod. For det væltede desværre for nogle år siden. Men tag børnene med for at se træfigurerne af heksen, soldaten, skattekisten og hunden med øjne så store som tekopper, for de står stadig omkring det væltede træ. Der er såmænd også en træfigur af H.C. Andersen – og det er ganske vist.

7. Langs Vejle Å

Vejle Å udspringer i Engelsholm Sø, og her på åens første spæde løb til Vejle Fjord er der en dejlig strækning gennem skov og åbne engarealer. Vejle Å markerer også delingen mellem den gamle skov – Vesterskoven og dyrehaven ved slottet – og den unge skov nord for åen. Her fra Skovriderens Bro er der en sti langs med åen, og lidt nærmere Nørup kan man krydse åen og vælge nogle af de stejle skovstier på Vesterskovens skrænter med mange gamle egetræer. 

8. Udsigtspunktet Mølleholm

Der er ingen fare for svimmelhed på toppen af Mølleholm, men ikke desto mindre har man en flot udsigt over et hedeområde, der viser hvordan landskabet så ud, før skoven blev plantet i begyndelsen af 1800-tallet. Følger du den røde vandrerute, kommer du i øvrigt forbi en af de planteskoler – afgrænset af diger – som blev brugt, da man plantede skoven. Lidt nord for hede-strækningen ses bronzealder-højen Sortehøj, der er 2,5 m høj og ca. 30 m i omkreds. Sortehøj er aldrig blevet udgravet, og man ved stort set intet om den.

9. Badestedet

Vandet i Engelsholm Sø er normalt så rent, at det er muligt at bade. Her mellem træer og siv langs søbredden er der en behagelig – lidt mudret – sandbund og lav vanddybde, hvor også mindre børn kan føle sig trygge. Badevandskvaliteten måles jævnligt af Vejle Kommune, og der vil være opslag om måleresultater på stedet.

Badestedet ligger i den nordøstlige ende af Engelsholm Sø, hvor der også er en p-plads med borde og bænke. Det er ikke muligt at køre ad markvejen fra slottet – gå eller benyt de asfalterede veje fra Sødover til badestedet.